Hoppa till innehåll

Så påverkar vi branschutvecklingen

Genom remisser och påverkansarbete inom olika branschområden påverkar vi förutsättningarna för installationsbranschen idag och imorgon.

Installatörsföretagens remissvar eller -yttrande

Installatörsföretagen bjuds in att svara på remisser i olika frågor. Remisserna besvaras både i eget namn och tillsammans med andra organisationer.

Vårt arbete med påverkan inom tele

Genom vårt deltagande i dessa grupperingar har vi möjligheten att påverka branschens standarder och regler.

Etiska regler

Vi arbetar aktivt med etiska förhållningssätt, varför vi bland annat sitter med i Etikforum. En samlingsplats och ett kraftcentrum för hela branschens arbete med etik.

ID06

ID06 är ett slags ID-kort för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Systemet syftar till att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i branschen.