Hoppa till innehåll

Etiska regler

Installatörsföretagen arbetar aktivt med etiska förhållningssätt, varför vi bland annat sitter med i Etikforum. Rådet ska vara en samlingsplats och ett kraftcentrum för hela branschens arbete med etik, samt leda till sund konkurrens och likabehandling av såväl stora som små företag.

Etikforum syftar till att få sektorns aktörer att uppträda och handla på ett sådant sätt att sektorn utgör en respekterad del av svenskt näringsliv.

Reglerna ska leda till sund konkurrens och likabehandling av företag eller annan aktör, oberoende av storlek. Reglerna ska också stimulera samhällsbyggnadssektorns aktörer att uppfylla samhällets förväntningar på den goda organisationen, bland annat avseende miljö- och arbetsmiljö, mångfald och kvalitet. Samhällsbyggnadssektorns aktörer ska sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga värden för kund och samhälle.

För att säkerställa att det finns ett gemensamt synsätt för såväl beställare som entreprenörer/leverantörer inom bygg- och fastighetssektorn har samhällsbyggnadssektorn med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM) tagit fram Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK).

Förändring

Svensk Byggtjänst tar över det tidigare Etiska rådets uppgifter. Från och med 2023 blir Etikforum det nya navet för samhällsbyggarnas etiska frågor.