Hoppa till innehåll

ID06

ID06 är ett slags ID-kort för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Systemet syftar till att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i branschen.

ID06 står för Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning och är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

Systemet har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner. Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket, försvåras det för obehöriga att vistas på arbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

Med ID06 kan du som arbetsgivare säkerställa att ”rätt person är på bygget, kopplat till rätt arbetsgivare”. Ett fastlagt arbetsgivarsamband är nämligen en grundförutsättning för att kunna motverka ekonomisk brottslighet. Systemet förutsätter att individ- och företagsuppgifter är skyddade. ID06-systemet baseras på tre grundläggande principer:

  • Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.
  • Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.
  • Arbetsgivarsamband mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet.

ID06 AB bildades den 1 oktober 2016 genom att ID06-verksamheten överfördes från Sveriges Byggindustrier till ett fristående, icke vinstdrivande bolag. Installatörsföretagen är delägare till ID06 AB, vi ingår även i ägarrådet och i styrelsen.

När det kommer till ID06-kort har Installatörsföretagen ramavtal med Seriline AB.

Läs mer om detta och ta del av fördelaktiga rabatter på IN rabatt

Läs mer om ID06