Hoppa till innehåll

Så minskas risken att utsättas för asbest

13 januari 2023

Asbest är ett ämne som varit förbjudet i Sverige sedan 1982. Men man kan fortfarande komma i kontakt med det vid renoveringar av äldre hus. Därför har Installatörsföretagen varit med och tagit fram ett informationsmaterial för att installatörer ska få mer kunskap om hur man upptäcker asbest och vad som behöver göras om de stöter på ämnet.

Kunskapen och respekten för asbest har länge varit en självklar del av installatörernas medvetande. Men med generationsskiften faller en del av denna viktiga kunskap bort. Det vill Installatörsföretagen motverka genom ett nytt informationsmaterial som enkelt och tydligt förklara vad asbest är, var det kan tänkas finnas och hur man går till väga om det upptäcks på arbetsplatsen.

— Det är viktigt att hantera asbest med stor respekt. Genom kunskap och rätt hantering undviker vi att det sker misstag. Gör nödvändiga miljöinventeringar. Utgå ifrån byggår och när efterföljande renoveringsarbeten genomförts, i synnerhet de som utfördes under åren då asbest var vanligt förekommande, säger Rickard Lindberg, rådgivare inom säkerhet och hälsa på Installatörsföretagen.

Asbest har värdefulla tekniska egenskaper som hög mekanisk hållfasthet och smidighet och användes därför länge som byggmaterial. Men det är också farligt. Asbestdamm kan leda till bland annat cancer och lungsjukdomar. Det kan ta lång tid innan sjukdomar bryter ut. Att veta hur man ska agera om man befinner sig i en miljö där asbest kan förekomma gör det lättare att undvika att utsättas för det farliga dammet.

Materialet består av filmer med diskussionsfrågor och en checklista. Det är framtaget av Prevent tillsammans med Installatörsföretagen, Byggföretagen, Byggnads och Elektrikerna och kan användas på arbetsplatserna, till exempel vid arbetsmiljöutbildningar eller på arbetsplatsträffar. Det kan också användas inom yrkesskolor.

Läs mer om asbest och ta del av allt material här.