Hoppa till innehåll

2023

Dags att betala medlemsfakturan

20 september 2023

Medlemskap Sista dagen att betala medlemsfakturan är den 2 oktober 2023. De företag som inte rapporterat in sina medlemsuppgifter för föregående år får avgiftsunderlaget uppräknat med 20 procent.

Workshop Fossilfri Konkurrenskraft

20 september 2023

Hållbarhet Det pågår ett aktivt arbete med att uppgradera färdplanen inom bygg- och anläggningssektorn. Flera av er har deltagit i de aktörsspecifika workshoparna under augusti och september. Denna dag syftar till att validera resultatet från aktörsdialogerna samt identifiera brans...

Budgeten: fler krockkuddar behövs

20 september 2023

Opinion Regeringen utökar antalet platser inom yrkesutbildningen i statsbudgeten för 2024. Detta för att förbättra kompetensförsörjningen och göra det möjligt för fler att yrkesväxla. Investeringen i utbyggt rotavdrag och utvecklad laddinfrastruktur är också viktiga insatser. Sa...

Riskbedömning vid höjd säkerhetsnivå

19 september 2023

Arbetsmiljö Sedan mitten av augusti har terrorhotnivån i Sverige höjts till en fyra på en femgradig skala. Det påverkar även arbetslivet och dess branscher. Det är viktigt att du som arbetsgivare är medveten om detta och jobbar med såväl riskbedömningar som dialog med medarbetare.

Utbildningskrav diisocyanater

19 september 2023

Arbetsmiljö Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning för industriellt eller yrkesmässigt bruk. De nya utbildningskraven innebär utvidgning av det redan gällande kravet på utbildning vid hantering av allergiframkallande kemiska produkter som finns i Arbetsmiljöverket...

Nya regler om brandskydd på remiss

18 september 2023

Säkerhet/Larm Boverkets byggregler är just nu under omarbetning. Det kapitel som beskriver brandskydd, kapitel 5, har nyligen varit ute på remiss. De beskriver minimikraven på säkerhet i händelse av brand i samband med uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader.

Vi ses väl på Elmässan?

18 september 2023

Data/Tele Den 18 - 19 oktober går årets Elmässa av stapeln på Kistamässan utanför Stockholm. Givetvis har Installatörsföretagen en monter K:08 där ni kan komma förbi och ställa frågor eller träffa våra experter. Där finns även INSU som presenterar aktuella utbildningar samt IN För...

Ordlista för IoT underlättar

18 september 2023

Data/Tele I tekniska sammanhang är det särskilt viktigt att vara tydlig och konsekvent i sitt språkbruk. Nu har en svensk vokabulär för Internet of Things (IoT) tagits fram av SEK Svensk Elstandards kommitté SEK TK IoT där vi Installatörsföretagen är med och driver IoT frågor. Beg...

Samlad information om kamerabevakning för dig som installatör

18 september 2023

Säkerhet/Larm Innan du installerar ett kamerabevakningssystem som installatör finns det flera viktiga aspekter du behöver vara medveten om och förstå för att säkerställa att installationen är korrekt och uppfyller såväl kundens krav som lagliga krav. Vi på Installatörsföretagen får of...
Du är på sidan 1 av 15 Nästa sida