Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

57 träffar

 1. Behörig Installatör Fastighetsnät

  Webbsida

  I dagens fastigheter får fastighetsnäten en allt mer betydande roll. Att projektera och installera handlar mer om att skapa en infrastruktur för tekniska system, där inget får brista. Under 2021 kommer Installatörsföretagen lansera ett branschgemensamt kompetensbevis. Beviset ska bli en kvalitetsstämpel för såväl installatörer som utbildare och fastighetsägare.

 2. Ny rapport visar på framtidens kompetensbehov

  Nyhet

  Hur kommer installationsbranschens kompetensbehov att förändras i framtiden? Kommer fokus att ligga på faktisk utbildning eller är det de personliga egenskaperna som står i centrum? Det reder vi ut i IN:s rapport "Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen".

 3. Kom med synpunkter på nya AMA El

  Nyhet

  Ny AMA EL kommer ut på remiss under sommaren. IN kommer att skicka in synpunkter på dessa texter. Detta är en öppen remiss där alla får tycka till.

 4. Marknadsutvecklingen våren 2021

  Nyhet

  När det är dags att summera marknadsläget för 2020 och blicka framåt ser vi stora skillnader över både landet och kundgrupperna. Det är viktigare än någonsin att du ser över din kundstock, väljer riktning och marknadsför företagets styrkor.

 5. Specifikation yttre krav säkerhetssystem docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052232
  Dokument

  Används för att specificera de yttre krav som gäller för säkerhetssystem som kameraövervakning, inbrottslarm, överfallslarm, passerkontrollsystem, brandlarm och utrymningslarm.

  2021-04: Hänvisning till AFS 2009:2 har ersatts av AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, samt hänvisning till kameralagen har ersatts av hänvining till kamerabevakningslagen 2018:1200.

 6. Branschomställning kräver ny kompetens

  Nyhet

  Rapporten Dubbelt upp ger en analys av de framtida marknadsmöjligheterna för teleinstallationsföretagen. Den pekar på förändrade kundkrav och behov av nya erbjudanden.

 7. Utökad informationsplikt vid kamerabevakning

  Nyhet

  I Sverige hanteras kamerabevakningsfrågor av Integritetsskyddsmyndigheten (f d Datainspektionen). Myndigheten implementerar även krav från sin europeiska motsvarighet EDPB Europeiska dataskyddsstyrelsen. Nu har informationsplikten utökats vid kamerabevakning.

 8. Så ska de nya installationsstandarderna tillämpas

  Nyhet

  Nya installationsstandarderna SS-EN 50174-1 och -2 som finns återgivna på svenska i handbok 459 innehåller en hel del nyheter och nya krav som man måste ta hänsyn till. Detta beror på att ett modernt fastighetsnät ska kunna hantera en mängd olika system och dess kommunikationsbehov, men även strömförsörjning av utrustning.

 9. Ny internetstandard får ytterligare medel

  Nyhet

  Regeringen har beslutat att tilldela Post- och telestyrelsen, PTS, ytterligare medel för att främja införandet av standarden Internet Protocol version 6, IPv6. Detta genom insatser riktade till statliga myndigheter, kommuner och landsting.

 10. Marknadsläget hösten 2020 med fokus på tele

  Nyhet

  Elteknikbranschen omsatte 2019 drygt 90 miljarder kronor varav 26 miljarder inom området tele/data/säkerhet. Därmed utgör området runt 28 % av den totala Elteknikbranschen.

Du är på sidan 1 av 6 Nästa sida