Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

62 träffar

 1. Nya regler för brandlarm på gång

  Nyhet

  Uppdaterade regler för brand- och utrymningslarm förväntas 2025. Just nu pågår arbetet med att ta fram de nya reglerna och här uppmuntras Installatörsföretagens medlemmar att inkomma med synpunkter.

 2. Ny Larm och säkerhetsutbildning på pilot

  Nyhet

  Många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Regeringen genomför därför pilotförsök med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå, så kallade Nationell yrkesutbildning, NY. INSU är en av dem som kommer hålla dessa utbildningar, däribland en utbildning till Larm- och säkerhetstekniker.

 3. NY möjlighet för arbetsgivare inom larm- och säkerhetsteknik

  Nyhet

  Många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Regeringen genomför därför pilotförsök med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå, så kallade Nationell yrkesutbildning, NY. INSU är en av dem som ansökt om att få hålla dessa utbildningar, däribland en utbildning till Larm- och säkerhetstekniker.

 4. Uppdaterade branschregler inom inbrottsskydd

  Nyhet

  Två av stöldskyddsföreningen branschregler kommer uppgraderas inom kort. Detta efter att dessa nyligen varit ute på remiss och besvarats av Installatörsföretagens medlemmar och utskott.

 5. Kontroll- och provningsprotokoll tele data säkerhet anvisning docx Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052242
  Dokument

  Kommunikations- och säkerhetsteknik.

  2024-02: Kompletterat med flera kontrollpunkter + språkliga rättelser.

  2022-06: Kompletterat kamerabevakningssystem med funktionskontroll av bildinspelning, bildvisning och identifieringsnivå. Samt flertalet mindre justeringar.

 6. Ny vägledning för kamerabevakning

  Nyhet

  Under 2018 förändrades bestämmelserna för kamerabevakning. Antalet aktörer som behöver tillstånd för kamerabevakning begränsades kraftigt. Det innebär att större delen av dagens kamerabevakning inte behöver ansöka om tillstånd.

 7. Nya regler om brandskydd på remiss

  Nyhet

  Boverkets byggregler är just nu under omarbetning. Det kapitel som beskriver brandskydd, kapitel 5, har nyligen varit ute på remiss. De beskriver minimikraven på säkerhet i händelse av brand i samband med uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader.

 8. Samlad information om kamerabevakning för dig som installatör

  Nyhet

  Innan du installerar ett kamerabevakningssystem som installatör finns det flera viktiga aspekter du behöver vara medveten om och förstå för att säkerställa att installationen är korrekt och uppfyller såväl kundens krav som lagliga krav. Vi på Installatörsföretagen får ofta frågor om vad som gäller vid just installation av kamerabevakning. Därför har vi nu samlat det viktigaste du bör veta.

 9. Ny omgång av traineeutbildning för larm- och säkerhetstekniker

  Nyhet

  På INSU, Installationsbranschens utbildningsbolag, är man nu inne på den sista terminen med den nya traineeutbildningen mot larm och säkerhetstekniker. Genom utbildningen kommer de tre företag som haft deltagare på utbildningen kunna ha nya tekniker redo för uppdrag inom området. INSU ser att branschområdet växer och utbildningsbehovet för en säkrad kompetensförsörjning är stort.

 10. Egenkontrollprogram

  Webbsida Verktyg som hjälper dig att utföra uppfylla kraven på dokumenterad metod vid installation av solceller.
Du är på sidan 1 av 7 Nästa sida