Hoppa till innehåll

Sektorn uppdaterar färdplanen för fossilfrihet

Hållbarhet

25 januari 2023

Första steget är nu taget i uppdateringen av Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfrihet. Nyligen deltog ett nittiotal aktörer i en workshop kring hur sektorn ska fortsätta att ta kliv framåt mot målet noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Under workshopen kom sektorn bland annat fram till att färdplanen behöver inkludera byggnaders och anläggningars hela livscykel. Det vill säga från råvaruförsörjning via användning till restproduktionsbehandling.

Förutom växthusgaser är exempelvis energianvändning och mängden avfall de viktigaste miljöindikatorerna för sektorn. Det var även tydligt att många inom sektorn arbetar brett med såväl nyproduktion som befintliga byggnader och anläggningar.

Färdplaner kommer ha stor betydelse

Fossilfritt Sverige som arbetar med att öka takten i klimatomställningen och ska göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer, fanns också på plats. Ett medskick från Fossilfritt Sverige är att färdplanerna kommer ha betydelse för regeringens klimathandlingsplan.

Helen Aristondo Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert på Installatörsföretagen, arbetar med sektorns färdplan. Hon vill se ett ökat engagemang från installationsbranschen.

- Det är installatörer som gör klimatomställningen möjlig. Men jag saknade just installatörsföretag på eventet, säger hon.

Engagemanget från deltagarna på plats var stort. Bland annat efterfrågades skärpta mål, lokala initiativ samt upphandlingskrav och samverkan med andra färdplaner.

- Inspirerande att engagemanget var så stort och att viljan att öka takten finns. Men fler installatörer behöver engagera sig och visa att det är vi som gör klimatomställningen möjlig på riktigt, menar Helen.

En av 170 aktörer – var med och påverka

Installatörsföretagen är en av de 170 aktörer som har skrivit under Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor. Tiden har därför kommit för en uppdatering av planen.

Vi ser gärna att du och ditt företag blir en del av arbetet med att skapa en mer hållbar installationsbransch. Genom att ansluta ditt företag till färdplanen kan du påverka dess utformning. Kontakta Helen Aristondo Magnusson för mer information.