Hoppa till innehåll

Hjälp oss uppnå en fossilfri installationsbransch

Hållbarhet

17 januari 2023

Installatörsföretagen är en av 170 aktörer som skrivit under Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor. Tiden har därför kommit för en uppdatering av planen. Vi ser gärna att du och ditt företag blir en del av arbetet med att skapa en mer hållbar installationsbransch. Genom att ansluta ditt företag till färdplanen kan du påverka dess utformning.

Färdplanen ska stimulera aktiviteter som minskar utsläppen

Syftet med färdplanen är att stimulera medlemsföretag att genomföra aktiviteter och projekt som leder till att nå uppsatta långsiktiga mål, men även att sprida goda exempel för att få fler att agera för att minska utsläppen. Med våra insatser vill vi motivera våra medlemsföretag att få den egna affären och verksamheten att vara hållbar på riktigt.

Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor är en del av det större initiativet Fossilfritt Sverige som Sveriges regering tog fram inför klimatmötet i Paris 2015.

Vägen framåt och hur ni blir en del av initiativet

Den 24 januari så kommer Byggföretagen hålla i en digital workshop där Installatörsföretagen och övriga undertecknade aktörer kommer diskutera och sätta planen för den fortsatta vägen framåt. Vi har kommit en lång väg, men ännu finns mer att göra.

Vi ser gärna att du och ditt företag gör gemensam sak med oss på Installatörsföretagen och de övriga 170 aktörerna och skriver under på färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

För att ansluta sig till färdplanen behöver ett tydligt beslut tas i er styrelse eller ledningsgrupp om halvering av utsläpp till 2030 samt nettonollutsläpp senast 2045. Detta beslut presenterar ni på er webb och meddelar Byggföretagen genom att kontakta anna.lonn.lundback@byggforetagen.se.

Mer information

Om du vill veta mer om initiativet och få en översikt över nuvarande färdplan rekommenderar vi att du läser på vår sida Färdplan för en fossilfri Installationsbransch.