Hoppa till innehåll

Sympatiåtgärder

Installatörsföretagen har mottagit varsel om sympatiåtgärder från Elektrikerförbundet på Installationsavtalets område och från Byggnads på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl:s område. Bakgrunden till varslen är IF Metalls konflikt med Tesla gällande kollektivavtal. Här samlar vi information till dig som kan komma att påverkas av varslen.

Till dig som är berörd

Vi uppmanar medlemsföretag som kan vara berörda att ta kontakt med Installatörsföretagens företagsrådgivare. Du når oss på 08-762 76 00 eller radgivning@in.se.

Elektrikerförbundets varsel - Installationsavtalet

Den 8 mars 2024 mottog Installatörsföretagen ytterligare två varsel från Elektrikerförbundet med anledning av IF Metalls konflikt med Tesla. Varslen gäller arbete på Installationsavtalets område och började gälla den 20 mars kl. 05.00. Varslen berör både service och reparationsarbeten samt nyinstallation.

Varsel avseende nyinstallation

Elektrikerförbundet har varslat om sympatiåtgärder som riktar sig mot nyinstallation av laddstationer åt TM Sweden AB och uppförande av nya serviceverkstäder åt samma bolag.

Varslet innebär att Elektrikerförbundets medlemmar inte befattar sig med ovan nämnda arbete. Dessa arbeten sätts även i blockad. Kontakta Installatörsföretagen för rådgivning kring hur du som arbetsgivare bör agera om du kan komma att drabbas av dessa åtgärder.

Elektrikerförbundets varsel gällande nyinstallation av laddstationer och uppförande av nya serviceverkstäder(PDF) Trädde i kraft 20 mars 2024

Varsel avseende service och reparationsarbeten

Tidigare lagda varsel gäller oförändrade. Varslet som trädde i kraft den 20 mars 2024 berör ytterligare en verkstad samt 14 nya laddstationer, vilka tagits i bruk efter tidpunkten för tidigare varsel. Varslen omfattar allt arbete med tillförsel av elektricitet genom service och reparationsarbeten av elanläggningar till TM Sweden AB, Teslas, serviceverkstäder samt laddstationer, se objekt i listor bifogade varslen nedan. Elektrikerförbundets medlemmar kommer inte att utföra arbete på dessa anläggningar. Arbetsuppgifterna sätts samtidigt i blockad.

Varslen i sin helhet, tillsammans med listor över berörda objekt finns nedan. Ta del av samtliga listor för att se vilka verkstäder och laddstationer som omfattas av sympatiåtgärden.

Elektrikerförbundets utökade varsel gällande både laddstationer och verkstad(PDF) Trädde i kraft den 20 mars 2024

Elektrikerförbundets varsel gällande laddstationer (PDF) Trädde i kraft 17 nov 2023

Elektrikerförbundets varsel gällande bilverkstäder (PDF) Trädde i kraft 17 nov 2023

Medlemsföretag uppmanas att omedelbart informera Installatörsföretagen om företaget påverkas av konfliktåtgärderna. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

Installatörsföretagens ställningstagande med anledning av lagda varsel avseende service och reparationsarbeten

Välkommen att logga in för att se allt innehåll

Denna sida innehåller mer information som är tillgänglig för Installatörsföretagens medlemmar. Logga in nedan för att komma åt all information, och eventuella underliggande sidor och dokument.
Om du saknar konto kan du skapa ett här.

Byggnads varsel – Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Den 16 november mottog Installatörsföretagen varsel från Byggnads på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl:s område. Varslet började gälla den 28 november kl. 06.00 och omfattar servicearbeten, reparationsarbeten, ny- eller ombyggnation vid Teslas tio svenska serviceverkstäder. Byggnads medlemmar kommer inte att utföra detta arbete. Arbetet försätts samtidigt i blockad.

Den 21 november mottog Installatörsföretagen en komplettering till tidigare lagt varsel. Kompletteringen innebär att arbete på ytterligare en verkstad, nu i Jönköping, blir föremål för varsel om sympatiåtgärder. Detta varsel trädde i kraft den 5 december kl. 06.00.

Varslet läggs som en sympatiåtgärd för IF Metall i deras konflikt med Tesla (TM Sweden AB).

Varslet i sin helhet, tillsammans med en lista över berörda verkstäder finns nedan.