Hoppa till innehåll

Februari

Innovation som drivkraft skapar nya affärer

24 februari 2021

Branschfrågor Har du någon gång kommit på en ny idé? Och har du lyckats ta betalt för den? Då sållar du dig till några av talarna på Nordic Contech. Senaste webbinariet från Nordic Contech belyste vilka vinster – ekonomiska och andra – som du kan uppnå med innovativt arbete och digita...

Tryckta kollektivavtal

24 februari 2021

Arbetsgivarfrågor Arbetet med att trycka de nya kollektivavtal som uppdaterats under avtalsrörelsen 2020 pågår. De tryckta avtalen kommer att skickas ut till våra medlemmar under våren och PDF:er för varje avtal kommer innan dess att finnas tillgängliga på vår webbplats.

EU bör driva på medlemsstaternas energieffektivisering

23 februari 2021

Branschfrågor Det går för långsamt när EU driver på energieffektiviseringen. Nyligen skickade Installatörsföretagen in synpunkter på hur arbetet bedrivits så här långt. Skrivningen rör det direktiv som har störst påverkan på hur medlemsstater utformar lagar och regler som rör energief...

Utökad informationsplikt vid kamerabevakning

16 februari 2021

Säkerhet/Larm I Sverige hanteras kamerabevakningsfrågor av Integritetsskyddsmyndigheten (f d Datainspektionen). Myndigheten implementerar även krav från sin europeiska motsvarighet EDPB Europeiska dataskyddsstyrelsen. Nu har informationsplikten utökats vid kamerabevakning.
Du är på sidan 1 av 3 Nästa sida