Hoppa till innehåll

Tillsammans gör vi klimatomställningen möjlig Märta Stenevi!

Branschfrågor

19 februari 2021

Den nytillträdda bostadsministern Märta Stenevi har en god ambition och ett bra anslag till sitt nya uppdrag. Alla goda krafter som verkar för ett påskyndat klimatarbete känner till att det inte räcker att bygga nya klimatsmarta bostäder för att minska samhällets klimatpåverkan. Stor kraft måste också läggas på att renovera och energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet.

Installatörsföretagen tar emot nyheten att Stefan Löfven utsett Märta Stenevi till bostadsminister med stor tillförsikt. Vi har goda erfarenheter av samarbete med Märta Stenevis företrädare – Per Bolund. Vi vill båda öka utbudet av bostäder och samtidigt skynda på klimatomställningen. Det gör uppdraget som bostadsminister utmanande, särskilt som båda frågorna brådskar.

Vi behöver agera nu

Låt oss ta ett enkelt räkneexempel. För att kunna möta målet om max 1,5 °C temperaturökning behöver våra gemensamma utsläpp vara halverade till år 2030. Optimistiskt räknat tar det omkring sju år från ett byggprojekt till färdig byggnad och då krävs att vi senast 2023 – ja, helst redan idag – skapar lösningarna för det som ska stå färdigt år 2030. Vi har alltså inte tid att vänta och utreda. Det är nu vi verkligen behöver agera. Vi vet att Märta Stenevi delar vår bild av att klimatkrisen måste mötas med åtgärder idag – helst igår.

Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi. Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Med rätt förutsättningar och ett regelverk som gör att marknaden har tydliga incitament till att bygga hållbara bostäder kan vi skapa skillnad tillsammans. Några saker kan vi göra omgående och kan få snabb effekt medan andra åtgärder måste vidtas nu men får effekt först senare. När vi bygger nya hus:

För det första. Se till att skapa fler incitament så att åtgärder från energikartläggningar och energideklarationer faktiskt blir genomförda. Effektivisering bidrar till att minska både energi- och effektbehovet. Se till att regelverken fokuserar på det som är viktigt och kontrollera att detta faktiskt uppnås i slutändan. Installatörsföretagen välkomnar renoveringsstödet men anser att det inte är tillräckligt.

För det andra. Mät och följ upp hur byggnader presterar energimässigt - i verkligheten. Låt oss flytta fokus till byggnadens användningsfas för att säkerställa att det i praktiken blir så bra som det var tänkt från början. Idag sker det mesta av kontrollen på dokumentation under byggprocessen.

För det tredje. För att nå regeringens klimatmål krävs mer energieffektiva installationer och fler kunniga installatörer som kan effektivisera vår energianvändning med hjälp av ny teknik och nya system. Det råder brist på medarbetare idag. Gör det möjligt att utbilda fler installatörer.

Rusta upp befintliga bostäder

Märta Stenevis ambitioner är goda. Uppdraget som bostadsminister handlar inte enbart om bostadsbyggande, uppger Märta Stenevi och fortsätter; utan om att skapa goda och trygga samhällen. Det är helt riktigt men låt oss tillfoga vad vi, Installatörsföretagen, anser är ett centralt uppdrag för vår bostadsminister – att renovera och rusta upp vårt befintliga svenska bostadsbestånd, så att även befintliga fastigheter blir klimatsmarta. Här finns stora miljövinster att göra.

Sverige har satt upp målet att energianvändningen i bland annat flerbostadshus ska vara 50 procent effektivare år 2030 jämfört med år 2005. Även inom detta område brådskar det. Officiell energistatistik visar att mellan åren 2005–2018 minskade energianvändningen med 15 procent. Det finns alltså en hel del arbete kvar att göra.

I mitten av september 2020 föreslog regeringen att 4,3 miljarder kronor ska gå till renovering och energieffektivisering i flerbostadshus. Vi uppskattar regeringens fokus på energieffektiv renovering. Det är viktigt att åtgärdspaketen nu verkligen leder till minst en halvering i många flerbostadshus.

En bransch där mycket händer

Vi sitter på stor kunskap om de tekniska system som kan minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Samtidigt vet vi att Miljöpartiet brinner för frågor som rör återvinning, återbruk och att använda resurser på ett hållbart sätt. Vi är övertygade om att våra dialoger med Märta Stenevi kommer vara lika givande som med hennes partikollega Per Bolund.

Varmt välkommen till en bransch där mycket händer. Tillsammans gör vi övergången till ett klimatsmart samhälle möjlig genom elektrifiering och smarta energieffektiva installationer - i både nya och renoverade fastigheter.

Ola Månsson, vd Installatörsföretagen