Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

132 träffar

 1. SEK handbok 459 - nyutgiven installationsstandard för fastighetsnät på svenska

  Nyhet

  Den nya handboken, "SEK handbok 459” finns nu tillgänglig och bygger på de nya installationsstandarderna för fastighetsnät i SS-EN 50174-serien som gavs ut för cirka ett år sedan.

 2. vattenskaderapport-2019.pdf pdf

 3. Beräkna kabellängd

  Webbsida

  Beräkningar av fastighetsnät utifrån Fjärrmatning (PoE) eller remote powering

 4. Goda näringsvillkor och branschutveckling

  Webbsida

  Sveriges Elkraftentreprenörer bedriver påverkansarbete för att utveckla branschen och främja näringsvillkoren.

 5. Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning

  Webbsida

  Inom elkraftbranschen finns det i dag ett stort behov av att anställa nya medarbetare som dessvärre inte finns tillgängliga.

 6. Arbetsmiljö/Säkerhet

  Webbsida

  Sveriges Elkraftentreprenörers gemensamma ställningstagande för att arbeta säkert.

 7. Sveriges Elkraftentreprenörer

  Webbsida

  Sveriges Elkraftentreprenörer är en branschorganisation för elkraftentreprenörer som bedrivs i samverkan med Installatörsföretagen. Organisationen består av tio stycken företag med cirka 4 000 anställda.

 8. Ljud från rörinstallationer

  Webbsida

  I skriften ”Ljud från Rörinstallationer” redovisas några vanliga ljudproblem och lösningar för värme-,vatten- och avloppsinstallationer i bostäder, vårdlokaler, skolor, kontor och liknande, men även ljud från andra installationsdelar som ventilations- och kylinstallationer.

 9. Sprinklerutbildning pdf

  Uppdaterad 2020-01-07

 10. Är konsultens ansvarsbegränsning giltig?

  Fråga Fråga: Vi utför just nu en mindre entreprenad där vi har projekteringsansvar för vissa tekniska lösningar. För att få hjälp med projekteringen har vi anlitat en teknisk konsult. Mellan oss och konsulten gäller ABK 09. Vid det senaste projekteringsmötet upptäckte vi att det finns omfattande fel i de handlingar som konsulten upprättat. Dessa fel medför att många av våra arbeten måste göras om. Vi uppskattar att våra merkostnader på grund av felen kommer att uppgå till minst 500 000 kronor. Vår konsult har informerats om vårt krav och medger att han har gjort fel. Emellertid vill han inte ersätta hela vår kostnad. Han påstår att hans ansvar är begränsat, eftersom han i sitt anbud har skrivit in följande text: ”Konsultbolagets sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsat till arvodets storlek, dock högst 120 prisbasbelopp.” Gäller detta verkligen? I sådana fall kommer vi inte få ersättning för någon större del av våra kostnader, eftersom konsulten hittills bara har fakturerat cirka 50 000 kronor och projekteringsarbetet i princip är avslutat.
Du är på sidan 1 av 14 Nästa sida