Hoppa till innehåll

EU bör driva på medlemsstaternas energieffektivisering

Branschfrågor

23 februari 2021

Det går för långsamt när EU driver på energieffektiviseringen. Nyligen skickade Installatörsföretagen in synpunkter på hur arbetet bedrivits så här långt. Skrivningen rör det direktiv som har störst påverkan på hur medlemsstater utformar lagar och regler som rör energieffektivisering.

Installatörsföretagen fick nyligen chans att förmedla synpunkter till EU om hur man arbetar med energieffektiviseringen. Det går för långsamt – något även EU håller med om.

- Om det ska gå snabbare måste Sverige leva upp till EU:s högre ambitioner genom att öka det faktiska genomförandet av energieffektivisering. Tillsammans med svensk industri skulle energieffektivisering kunna utvecklas till lösningar som drar till sig internationella investeringar, säger Helen Magnusson, Energiexpert Installatörsföretagen.

Synpunkter från Installatörsföretagen

Bland de synpunkter Installatörsföretagen skickar med till EU-arbetet tas bland annat upp:

  • hur viktigt det är att vi fokuserar på att minska användningen av energi inom alla sektorer.
  • Att det ställs krav på medlemsstaterna att hitta de områden som slukar stora mängder energi och att de berättar hur de planerar sänka åtgången.
  • Att det ställs krav på medlemsstaterna att övervaka och utvärdera effekterna av deras handlingar och att de verkligen blir gjorda.

EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED, är den gemensamma överenskommelse, eller direktiv, som har störst påverkan på hur medlemsstaterna utformar lagar och regler gällande energieffektivisering. Det är därför det har varit så viktigt att Installatörsföretagen bidragit med sina synpunkter. Och det är viktigt att göra det nu eftersom EU-kommissionen står i färd med att se över och omarbeta direktivet.

- Installatörsföretagen är en viktig röst både i Sverige och i Europa. Och vi tycker energieffektivisering är något som måste genomsyra också den svenska energi- och klimatpolitiken i större utsträckning, fortsätter Helen Magnusson.

Mer information

Huvuddragen i Installatörsföretagens svar på konsultationen finns att läsa här:

IN about EED.pdf