Hoppa till innehåll

Mars

World Wide Web fyller 30 år

28 mars 2019

Data/Tele Webben som vi människor känner till det idag började sin bana år 1989 och har sedan dess blivit en självklarhet för de allra flesta av oss. Vad som började som en relativt simpel företeelse har växt och förändrat sättet människor kommunicerar med varandra och givit oss ...

Uppdaterat kursutbud hos INSU avseende tele

28 mars 2019

Data/Tele Idag knyts bostäder, kontor, kommersiella och offentliga byggnader ihop med fiber. Fibern kompletteras sedan med kopparbaserat nät i fastigheten som inte bara kan erbjuda en enorm kapacitet för kommunikation, utan även strömförsörjning i helt nya nivåer.

Olika tekniker för IoT och fastighetsautomation

27 mars 2019

Data/Tele Både IoT (internet of things) och fastighetsautomation är heta begrepp på marknaden. I samband med dessa förekommer ytterligare ett antal begrepp samt tekniker för att lösa kommunikationsbehovet mellan olika enheter och uppkoppling av sensorer.

Ledningssystem för tele- och säkerhetsföretag

27 mars 2019

Data/Tele EIO:s ledningssystem som tidigare hette EIO Q, håller på att uppdateras till ett mer heltäckande system. I och med uppdateringen kommer tele- och säkerhetsprojekt, samt de krav som dessa system ställer på företaget, att involveras på ett mer effektivt sätt.

Första spadtaget för byggbranschens säkerhetspark

27 mars 2019

Den 26 mars tog representanter från näringsliv, myndighet och regering första spadtaget för byggbranschens gemensamma säkerhetspark vid Arlanda flygplats i Stockholm. Där bland andra Installatörsföretagens vd Ola Månsson var på plats.

Är du trött på att sno från andra?

26 mars 2019

Utbildning I installationsbranschen är vi duktiga på att ta från varandra. Och det ger effekter som sträcker sig långt utanför installations- och byggsektorn. Vi har ett ansvar. Vågar du tänka nytt för att ta ditt ansvar?

Undvik förhöjda föreningsavgifter

25 mars 2019

Medlemskap Just nu pågår inrapporteringen av medlemsuppgifterna gällande omsättning, löner och antal anställda som ligger till grund för föreningsavgiften. De företag som inte lämnar sin medlemsuppgifter får föregående års avgiftsunderlag uppräknat med 20 procent.

Oförändrade nivåer för traktamente

24 mars 2019

Arbetsgivarfrågor Vid årsskiftet 2018 höjdes det skattefria traktamentet till 230 kronor. För 2019 lämnas beloppet oförändrat. Med skattefritt menas att traktamentet inte räknas som lön utan ersättning för ökade levnadsomkostnader. Det omfattas därför varken av inkomstskatt eller arbetsgi...
Du är på sidan 1 av 3 Nästa sida