Hoppa till innehåll

Uppdaterat kursutbud hos INSU avseende tele

Data/Tele

28 mars 2019

Idag knyts bostäder, kontor, kommersiella och offentliga byggnader ihop med fiber. Fibern kompletteras sedan med kopparbaserat nät i fastigheten som inte bara kan erbjuda en enorm kapacitet för kommunikation, utan även strömförsörjning i helt nya nivåer.

Samhällets fastigheter blir smartare, säkrare, mer energieffektiva och nästintill allt kopplas upp mot nätet. Skaffa dig nödvändig kännedom genom INSUs nya kurser ”Datanät – Koppar” och ”Datanät – Fiber”. Det ger dig som är verksam i branschen en stabil grund att stå på beträffande det generella kabelnätet.

Har det fysiska nätverket spelat ut sin roll?

Det påstås ofta att trådlöst kommer att ta över hela kommunikationskakan. Det många då glömmer är att så gott som varenda mast för mobiltäckning knyts upp via fiber. Samma sak gäller även WiFi-nätverk i fastigheter som så gott som alltid koppas upp med en kopparbaserad förbindelse. En stor fördel med att använda det kopparbaserade nätet som bärare av det trådlösa, är att det samtidigt som det levererar fantastiska mängder information, även kan strömförsörja den aktuella enheten. Numera med upp till nästan 100 Watt. En enhet kan således strömförsörjas centralt och med fördel backas upp av avbrottsfri kraft (UPS). Även under ett strömavbrott kan arbetet fortsätta då den bärbara datorn och nätverket fortgår, visserligen under en begränsad tid.

Det kopparbaserade nätet utvecklas!

Det kopparbaserade nätet har inte spelat ut sin roll. Tvärtom så blir det allt viktigare då gränserna för vad som är möjligt suddas ut. Kursen Datanät – Koppar ger en grundläggande kunskap om det så viktiga kopparbaserade generella kabelnätet. Kursen ger deltagaren kännedom om senaste utvecklingen, relevanta standarder, produkternas kategorier och länkklasser, installationsprinciper och generell genomgång av provning blandat med praktiska övningar.

Fibern är själva stommen!

Fibern knyter idag ihop bostäder, kontor och kommersiella byggnader och utgör ofta stam- och områdesnät i dessa nätverk. Kursen Datanät – Fiber ger kunskap om fiberoptikens grunder och prestanda samt kännedom om hur fiberoptiska förbindelser installeras, provas och dokumenteras.

Mer information om kurserna:

Nyhet! Datanät – Koppar

Nyhet! Datanät – Fiber

Övriga kursutbudet inom Tele, data & fiber

Mer information om relevanta standarder

Samtliga standarder kan beställas från www.införlag.se