Hoppa till innehåll

Ledningssystem för tele- och säkerhetsföretag

Data/Tele, Visa alla

27 mars 2019

EIO:s ledningssystem som tidigare hette EIO Q, håller på att uppdateras till ett mer heltäckande system. I och med uppdateringen kommer tele- och säkerhetsprojekt, samt de krav som dessa system ställer på företaget, att involveras på ett mer effektivt sätt.

En viktig bit är att de krav som ställs på företaget utifrån olika branschcertifikat fångas upp på ett bättre sätt än tidigare. Där har vi dragit lärdomar utifrån synpunkter från såväl medlemmar som certifieringsorgan. Bland annat pågår diskussioner med SBSC, som genomför brand- och säkerhetscertifieringar, om hur vi kan förenkla och fånga upp de krav som ställs.

Detta medför att de företag som är verksamma inom tele- och säkerhetsområdet snart kan erbjudas ett komplett ledningssystem för sin verksamhet. Arbetet pågår under våren och det nya systemet väntas lanseras efter sommaren. Mer information kommer löpande.