Hoppa till innehåll

2G och 3G näten stängs ner – förbered dig på övergången

Automation, Visa alla

06 december 2021

2G och 3G näten stängs successivt ner i hela världen. Den kraftigt ökade efterfrågan på särskild datakommunikation gör att nyare tekniker som 4G och 5G behöver breda ut sig. Det är hög tid att förbereda sig på övergången från 2G och 3G.

Under november avvecklades samtliga 3G nät i Norge då Telia stängde sin sista basstation Telenor har tidigare gjort samma sak, vilket innebär att Norge nu inte längre har något 3G nät.

I Sverige pågår samma teknikskifte och alla operatörer har meddelat att de påbörjat nedstängningen av 3G och att 2G troligen stängs 2025. Telia har tydligt kommunicerat att de ska vara klara med avvecklingen av sitt 3G nät 2023 och 2G nätet kommer att vara avvecklat till 2025. Tele2 har angett att man kommer att driva sitt 2 och 3G nät som längst till 2025. Eftersom Tele2 och Telia samäger vissa 3G nät kommer dessa därför stängas ner samtidigt.

Även Sveriges tredje största mobiltelefonoperatör, Telenor, har beslutat om en nedsläckning av 3G-nätet. Det sker stegvis ”under de närmaste åren”. Man utvärderar också en nedstängning av 2G-nätet i Sverige till 2025. Detta sker samtidigt som allmänna telenätet nästan helt är avvecklat, vilket kan innebära problem för vissa anläggningar. Tre har också meddelat att man har påbörjat nedstängningen av 3G nätet.

Vad innebär det?

Teknikskiftet innebär att alla måste se över sina kommunikationslösningar. Allt som enbart utnyttjar 2G eller 3G slutar fungera när näten stängs ned. Men även system som använder sig av någon av dessa nät som sekundär eller redundant kommunikationsväg blir påverkade även om det kanske inte märks till en början.

Många sensorer, givare, larm och styrningar nyttjar 2G eller 3G som primär kommunikation men andra nyttjar dessa nät som sekundär eller redundant kommunikationsväg. Det kan vara hiss-, nivålarm, styrningar av olika funktioner samt åtelkameror.

Vad kan man göra?

  • Installera inte några nya system baserade på 2G eller 3G. Titta istället på nyare tekniker.
  • Inventera vilka system dina kunder har som nyttar 2G eller 3G. Planera att byta ut dessa i dialog med kunderna. Det är viktigt att genomföra ett byte i tid utan att äventyra eller påverka driften.

I första hand bör man ersätta 2G och 3G uppkopplingar med någon fast uppkoppling så som fastighetsnätet, då det erbjuder inte bara bättre och säkrare kommunikation utan även strömförsörjning, i andra hand och som sekundär anslutning bör man gå över till någon trådlös teknik så som 4G, 5G eller något annat trådlöst protokoll tex LoRaWAN, WiFi eller motsvarande.

Antalet uppkopplade produkter och system kommer kraftigt att öka de närmaste åren till följd av digitaliseringen och det ökade användandet av IoT.

Mer information

Läs mer om olika tekniker samt dess för- och nackdelar för IoT och styrningar och fastighetsautomation här: Olika tekniker för iot och fastighetsautomation