Hoppa till innehåll

Löneutbetalning december 2021 – vad säger kollektivavtalet?

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

25 oktober 2021

I kollektivavtalet står vad som ska göras om löneutbetalningsdagen infaller en helg- eller fridag. Det skiljer sig åt mellan de olika kollektivavtalen. Att dina anställda får tillgång till sin lönespecifikation innan lönen finns tillgänglig på lönekontot gör det tydligt vad de kan vänta.

Löneutbetalningsdag vid storhelg/helg- eller fridag har särreglerats i vissa kollektivavtal. Liksom hur långt före löneutbetalningen den anställde ska få sin kommande lön specificerad. Men om kollektivavtalet inte stadgar vad som gäller, kan ni på företaget ha en egen praxis för exempelvis tidigare löneutbetalning vid storhelg som julafton.

Så här står det i kollektivavtalen:

 • Installationsavtalet

  Enligt Installationsavtalet (kollektivavtalet för Elinstallationsverksamhet) blir det aktuellt med löneutbetalning den 22 respektive den 27 december 2021:

  • Om ordinarie avlöningsdag på företaget är den 25 i månaden, gäller för företag som omfattas av installationsavtalet - att löneutbetalningsdagen i december är en fridag. Då ska lönen betalas ut två vardagar före, vilket 2021 blir redan onsdagen den 22 december. Därmed ska den anställde ha sin lönespecifikation tisdagen den 21 december.
  • Om ordinarie löneutbetalningsdag på företaget är den 27:e varje månad, så infaller detta datum i december 2021 på en vardag och ordinarie löneutbetalningsdag gäller. Lönespecifikationen borde vara den anställde tillhanda vardagen före dvs torsdagen den 23 december.
 • Teknikinstallationsavtalet

  Enligt Teknikinstallationsavtalet, TIA, ska lönen ska vara lyftbar på arbetstagarens konto senast den 25:e i månaden och arbetstagaren ska få en lönespecifikation.

  För december 2021 medför detta utbetalning, så lönen är tillgänglig på arbetstagarens konto, senast torsdagen den 23 december och då är lämpligt att de anställda har tillgång till sin lönespecifikation dagen före, d v s onsdagen den 22 december.

 • Larm- och säkerhetstekniksavtalet

  I Larm- och säkerhetstekniksavtalet står det att lönen ska utbetalas varje månad den 25, eller vardagen innan. Det medför att lönen ska vara arbetstagaren tillhanda torsdagen den 23 december 2021, och då är lämpligt att de anställda har tillgång till sin lönespecifikation dagen före, d v s onsdagen den 22 december.

 • Tjänstemannaavtalet

  Här är inte utbetalningsdagar för månadslönen specificerade.

 • Plåt- och ventilationsavtalet

  Infaller avlöningsdag i anslutning till arbetsfri dag skall avlöning utbetalas senast 1 dag före helgdagen eller fridagen. Det innebär att lönen ska finnas på de anställdas lönekonton på morgonen torsdagen den 23 december och lönespecifikationen vara tillgänglig dessförinnan.

 • Butiksavtalet

  Här är inte utbetalningsdagar för månadslönen specificerade.

 • Lageravtalet

  I Lageravtalet står att om ordinarie löneutbetalningsdag infaller på en helg- eller fridag så ska lönen utbetalas två arbetsdagar före denna dag,

  För 2021 blir därmed onsdagen den 22 december löneutbetalningsdagen, och då är lämpligt att de anställda har tillgång till sin lönespecifikation dagen före, d v s onsdagen den 21 december.