Hoppa till innehåll

Nytt Teknikinstallationsavtal på plats

Avtal 20, Visa alla

04 december 2020

Bra och givande förhandlingar har lett till att vi på Installatörsföretagen har tecknat ett nytt Teknikinstallationsavtal med Byggnads. Vi har nu ett avtal som löper över 29 månader, följer märket på 5,4 procent och bland annat ökar flexibiliteten när det kommer till veckoarbetstid.

Ett nytt Teknikinstallationsavtal är på plats. Trots en orolig omvärld med annorlunda förutsättningar har vi på Installatörsföretagen och fackförbundet Byggnads haft givande förhandlingar som lett till ett gemensamt avtal. Avtalet löper över 29 månader, följer märket på 5,4 procent och innehåller flertalet saker som gynnar våra medlemsföretag.

– Vi är nöjda med avtalet. Speciellt i dessa oroliga tider när förutsättningarna är svåra för många arbetsgivare och arbetstagare. Då är det väldigt bra att vi och Byggnads tar ett gemensamt ansvar för att stärka och utveckla branschen genom ett kollektivavtal som är än mer verksamhetsanpassat. Det är vad vår bransch behöver i dag, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Fördelar med det nya avtalet:

  • Ett långt avtal på 29 månader som stärker och tryggar våra medlemsföretag.
  • Ökad flexibilitet i utläggning av veckoarbetstid.
  • Förenklat förfarande för företag som behöver dispens för nattarbete.
  • Skyldighet för Byggnads att meddela Installatörsföretagen om Byggnads begär tvisteförhandling med medlemsföretag, vilket ger oss en möjlighet att redan i ett tidigt skede hjälpa medlemsföretag som hamnar i tvist.
  • Förhandlingsordning vid ackordstvister, vilket även den gör att Installatörsföretagen får större möjlighet att stötta företagen vid eventuell tvist.
  • Tydliggörande i avtalet att MB-grupp (medbestämmandegrupp) kan få mandat i överläggningar och förhandlingar, vilket gör att vi tillsammans med Byggnads lättare kan arbeta för att få ner beslutsfattande på företagsnivå.

– Vårt fokus har hela tiden varit att förstärka och förenkla för vår bransch, att våra medlemsföretag ska få ännu bättre utgångsläge att bedriva sina verksamheter. Därför ser vi nu i avtalet bland annat en ökad flexibilitet när det kommer till veckoarbetstid och förenklingar inom olika processer i avtalet. Vi ser även ett tydliggörande att företagens MB-grupp (medbestämmandegrupp) kan få mandat från Byggnads att förhandla på företaget, detta oavsett fråga. Vi vill att våra kollektivavtal ska vara öppna och välkomnande för alla, och det tycker vi att vi har lyckats med när det kommer till det nya Teknikinstallationsavtalet, säger Niklas Beskow, ansvarig för Teknikinstallationsavtalet på Installatörsföretagen.

Läs mer om det nya Teknikinstallationsavtalet här.