Hoppa till innehåll

Vad kostar ett medlemskap hos Installatörsföretagen?

Som medlem i Installatörsföretagen betalar ni en årsavgift för medlemskapet i föreningen samt en avgift för den service och trygghet som vi erbjuder. På den här sidan berättar vi mer om vad ett medlemskap hos Installatörsföretagen kostar och hur avgiften beräknas.

Så beräknas medlemsavgiften

Enkelt förklarat så baseras avgiften för ett medlemskap i Installatörsföretagen på ditt företags fakturerade omsättning för föregående år. Detta innebär även att i koncerner så beräknas årsavgiften per organisationsnummer.

Med omsättning avses den avgiftsgrundande omsättning som medlemskapet avser. Hit hör normalt omsättningen från egen installations- (entreprenad, service, butik och lager), bemannings- och teknisk konsultverksamhet kopplad till medlemskapet. Även eventuell försäljning i butik ska ingå i omsättningen.

Omsättning enligt ovan begränsas till ett omsättningstak på 3 150 000 kr per medarbetare vilket ligger till grund för beräkning av årsavgiften. Omsättningen multipliceras enligt nedan procentsatser som sätts utifrån omsättningen utan tak.

Procentsatser årsavgift - 2023

  • Omsättning upp till 100 miljoner multipliceras med 0,145%.
  • Omsättning från 100 miljoner till 250 miljoner multipliceras med 0,12%.
  • Omsättning från 250 miljoner och uppåt multipliceras med 0,105%.

Med omsättning avses den omsättning som medlemskapet avser. Med medlem avses juridisk person / orgnr. Det innebär att i koncerner räknas årsavgiften per orgnr. Årsavgiften fördelas mellan förening (föreningsavgift) och servicebolag (serviceavgift).

Övriga avgifter

Utöver dessa avgifter tillkommer en årsavgift för medlemskapet i Svenskt Näringsliv och en årsavgift till den regionala förening du kommer att tillhöra.

Avgift Svenskt Näringsliv

Installatörsföretagen har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv – tillsammans med 47 medlemsorganisationer är vi den ledande företagarorganisationen i Sverige. Ett medlemskap hos oss innebär att ditt företag även är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energi, infrastruktur och ett bra företagsklimat i hela landet. Installatörsföretagen jackar sedan i det arbetet för att driva de frågor som är specifika för just vår bransch.

Läs mer om medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv.

Avgift regional förening

Det finns många fördelar med att engagera sig regionalt. Genom våra regionala föreningar får du möjliget att träffa branschkollegor, ta del av utbildningar, möten där lokala frågor behandlas, ta upp ämnen som ligger nära din verksamhet och mycket mer. Genom en stark regional förankring blir beslutsvägarna kortare och du får möjlighet att påverka på din ort. Det lönar sig att engarena sig regionalt.

Avgiften för medlemskap i regional förening bestäms av respektive regional förening. För mer information kontakta medlem@installatorsforetagen.se.

Räknesnurra - beräkna vad det kommer kosta ditt företag

Vi på Installatörsföretagen har tagit fram en räknesnurra så att du kan få en uppfattning om din kommande avgift för ett medlemskap hos oss på Installatörsföretagen. Räknesnurran tar hänsyn till samtliga kostnader som inkluderas i ett medlemskap hos oss och ger därav en tydligare bild av vad det faktiskt kommer att kosta.

Räkna ut vad ni får betala med vår räknesnurra (xlsx)

Det här får du för din medlemsavgift

Att bli en del av Installatörsföretagen innebär en rad fördelar för dig som företagare. Nedan kan du se en översikt över några av de främsta.

Stöd, rådgivning och juridisk hjälp

Som företagare ställs du ständigt inför utmaningar. Det kan handla om allt från hjälp i frågor som rör din roll som arbetsgivare till entreprenadjuridik och vägledning i tuffare ekonomiska tider. Vi följer outtröttligt utvecklingen på marknaden och ser till att hålla dig uppdaterad så att du har underlag nog att ta välgrundade beslut för din verksamhet.

Förmåner

I ditt medlemskap hos Installatörsföretagen ingår en rad förmåner i form av t.ex. rabatter, försäkringar, utbildning och digitala hjälpmedel. Du kan läsa mer om förmåner som ingår i ditt medlemskap här.

Möjlighet till besparingar

Även om det kostar att vara medlem hos Installatörsföretagen är det viktigt att tänka på att ett medlemskap kan spara ditt företag pengar. Via IN Rabatt kan du beräkna möjlighet att till bespararingar på årsbasis inom t.ex:

  • Hotellövernattningar
  • Bilar
  • Drivmedel
  • Försäkringar
  • Kontorsmaterial

Beräkna möjliga besparingar på årsbasis