Hoppa till innehåll

Bli branschmedlem

Många företag som är verksamma inom vvs- och elteknikbranschen med kollektivavtal genom annan arbetsgivarorganisation, har ett stort intresse av de tjänster och produkter som vi på Installatörsföretagen erbjuder till våra medlemsföretag. Därför kan även företag inom vvs- och elteknikbranschen bli medlemmar i Installatörsföretagen genom så kallat branschmedlemskap.

Branschmedlemskapet är främst till för dig som är konsult eller har en el-eller vvs-avdelning hos ett företag som redan är medlem i en annan arbetsgivarorganisation. Är du installatör ska du ha ett ordinarie medlemskap.

Som branschmedlem är du medlem i Installatörsföretagen utan att tillhöra vår arbetsgivarsektion. Detta innebär att vi inte ger dig rådgivning i frågor kring exempelvis arbetsrätt och du blir inte bunden av de kollektivavtal som vi förhandlar fram.

Kontakta medlem@in.se idag så tittar vi på ditt företags förutsättningar för ett branschmedlemskap.

Många fördelaktiga medlemsförmåner väntar på dig

Med de rabatter och förmåner som Installatörsföretagen erbjuder tjänar du snabbt in avgiften för medlemskapet. I kraft av vår storlek har vi förhandlat till oss förmånliga försäkringar samt lägre priser på bland annat bilar, drivmedel och fortbildning. Häng med!

Läs mer på inrabatt.se

Låt företaget blomma

Grunden för ett bra företag är att verksamheten är lönsam över tid. Genom Installatörsföretagen kan du och ditt företag få tillgång till verktyg och konkreta råd som bidrar till bättre lönsamhet. Vi ger dig lösningar som kan förbättra dina rutiner och effektivisera företagets arbetssätt inom många områden.

Vad ingår i ett branschmedlemskap?
 • Tillgång till aktuell branschinformation på Installatörsföretagens webbplats
 • Branschtidningarna Elinstallatören och/eller VVS-Forum
 • Installatörsföretagens nyhetsbrev
 • Lokal mötesverksamhet och seminarier
 • Tillgång till lokala företagsrådgivare som befinner sig nära dig
 • Digitala checklistor och mallar
 • Konjunktur- och marknadsprognoser
 • Rabatter på IN Förlags böcker och trycksaker, läs mer på inforlag.se
 • Tillgång till Säker El, verktyget för att bygga upp ditt egenkontrollprogram
 • Inköpsrabatter för exempelvis bilar, drivmedel och försäkringar, läs mer på inrabatt.se
 • Installatörsföretagens varumärke IN
 • Rabatterade kurser och utbildningar via INSU, läs mer på insu.se
Vi erbjuder avancerad rådgivning
 • Entreprenadjuridik och upphandling
 • El- och vvs-teknik
 • Elsäkerhet
 • Ekonomi och lönsamhet
 • IN Ledningssystem
 • IN Dokumentmallar

Gör din röst hörd

Genom medlemskapet kan du påverka din vardag i frågor som är viktiga för just ditt företag. Tillsammans står vi som bransch och branschorganisation starka gentemot myndigheter och andra beslutsfattare. Som företagare har du allt att vinna på ett medlemskap i Installatörsföretagen om du vill få bästa möjliga förutsättningar att växa, utvecklas och medverka i utformningen av exempelvis branschens regler.

Ett starkt varumärke

Installatörsföretagens varumärke förknippas starkt med seriositet, kvalitet och trygghet. För dina kunder innebär det en kvalitetsstämpel och inger förtroende.

Korta kontaktvägar genom lokala företagsrådgivare

Installatörsföretagen finns representerade på elva orter runt om i Sverige. Som medlem får du tillgång till lokala företagsrådgivare som befinner sig nära dig som du alltid kan vända dig till med dina frågor. Hos oss försvinner du inte i en stor organisation.

Vad kostar ett branschmedlemsskap?

Medlems- och serviceavgiften till Installatörsföretagen baseras på fakturerad årsomsättning från föregående år för den del av verksamheten som innefattar el eller vvs.

Omsättning Årsavgift (föreningsavgift + serviceavgift)
Den omsättning som medlemskapet avser* 0,074% av omsättningen (0,074 x omsättningen/100)

Lägsta avgift är 6000 kr per år.

Tänk på detta när det kommer till inrapportering av omsättning

Du ska enbart rapportera in omsättning från den verksamhet i företaget som är kopplad till branschmedlemskapet hos Installatörsföretagen. Att rapportera in hela företagets årsredovisning kan därav bli felaktigt och leda till att avgiften blir för hög.

Vänligen kontakta din lokala rådgivare om du känner dig osäker eller har frågor.

Intresseanmälan

Du kan också fylla i en intresseanmälan, då kontaktar vi dig och berättar mer om medlemskapet innan du skickar in din medlemsansökan.

Fyll i en intresseanmälan