Hoppa till innehåll

Fördelar med kollektivavtal

Som arbetsgivare och medlem i Installatörsföretagen ansluter du till det kollektivavtal som gäller för just din bransch. Kollektivavtal innebär stora fördelar för både dig som arbetsgivare och dina anställda. Nedan kan du läsa om några av de fördelar som finns med kollektivavtal.
 • Kollektivavtal innebär ordning och reda
  Kollektivavtal skapar ordning och reda, både för dig som arbetsgivare men också för dina anställda. Med ett kollektivavtal vet ni vad det är som gäller på arbetsplatsen, till exempel kring semester, löner och arbetstid, vilket ger dig mer tid för att driva din verksamhet framåt. Kollektivavtal innebär helt enkelt en trygghet och en säkerhet på arbetsplatsen där alla vet vilka villkor som gäller.
 • Kollektivavtal ger bra försäkringar och pensioner till dina anställda
  Genom kollektivavtal får du tillgång till marknadens bästa tjänstepension- och försäkringspaket till ett förmånligt pris. Med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring ger du dina anställda trygghet både under och efter arbetslivet vid följande händelser; ålderspension, arbetsskada, sjukdom, dödsfall, arbetsbrist, föräldraledighet.
 • Kollektivavtal ger en kontrollerad och strukturerad löneutveckling
  Kollektivavtal innehåller regler kring hur löneutvecklingen på anslutna företag ska gå till. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för individuella löner utifrån förmåga.
 • Kollektivavtal innebär en konkurrensfördel
  Kollektivavtal är en konkurrensfördel gentemot andra företag utan kollektivavtal. Med kollektivavtal signalerar du att du som arbetsgivare är seriös och värnar om dina anställda, både när du önskar rekrytera ny personal som när du kommer i kontakt med andra företag. Kollektivavtal skapar också bättre förutsättningar för att behålla den kompetens du har på ditt företag. Dessutom är kollektivavtal ett krav i många upphandlingar vilket möjliggör fler affärer. Med vårt medlemsbevis visar du att kollektivavtal finns på ditt företag. Medlembevis kan du hämta under “Mina sidor” och “Medlemskap”.
 • Kollektivavtal innebär branschanpassade regler istället för allmängiltiga lagar
  Våra kollektivavtal förhandlas med regelbundna intervall om mellan oss på Installatörsföretagen och de fackliga organisationerna. Detta möjliggör en kontinuerlig anpassning av villkoren i kollektivavtalet till just den bransch du som arbetsgivare är verksam inom. Istället gör lagar som gäller allmängiltigt för alla företag ger kollektivavtalet dig ett regelverk anpassat just för den bransch du verkar inom.
 • Kollektivavtal innebär att du endast måste förhandla mot ett fackligt förbund
  Som arbetsgivare är du många gånger skyldig att förhandla vissa frågor med fackliga organisationer. Detta gäller både arbetsgivare med kollektivavtal och arbetsgivare utan kollektivavtal. Genom att du har kollektivavtal måste du som arbetsgivare endast förhandla med en motpart – det fackliga förbund som ingått det kollektivavtal du är ansluten till. En arbetsgivare utan kollektivavtal behöver istället i vissa frågor förhandla med alla fackliga organisationer som har medlemmar på företaget.
 • Kollektivavtal skapar förutsättningar för väl fungerande medbestämmande i företaget
  Ett väl fungerande medbestämmande ger engagerade och motiverade anställda, vilket gynnar verksamheten. Genom kollektivtal sätts ramarna för hur ett väl fungerande medbestämmande går till.
 • Kollektivavtal innebär förhandling vid tvist och minskar risken att bli stämd direkt i domstol
  Kollektivavtalen innehåller en förhandlingsordning som innebär att tvister ska förhandlas innan en stämning i domstol blir aktuellt. Som medlem i Installatörsföretagen får du förhandlingshjälp i lokala förhandlingar, centrala förhandlingar och förhandlingar i domstol.
 • Kollektivavtal innebär fredsplikt
  Under avtalsperioden, det vill säga den tid som ett kollektivavtal gäller, råder så kallad fredsplikt. Det innebär att anställda inte kan gå ut i strejk för att nå bättre villkor. Om så ändå görs är kan det vara skäl för uppsägning.
 • Kollektivavtal bidrar till konkurrensneutralitet
  Genom att ha kollektivavtal bidrar företag till konkurrensneutralitet – alla företag deltar på marknaden med samma villkor och samma förutsättningar.
 • Kollektivavtal bidrar till kvalitetssäkrad kompetensutveckling
  Vi inom branschen har genom våra utbildningskoncept höjt lägsta nivån på utbildningar som krävs inom branschen. Genom kollektivavtalen tar ditt företag ansvar för branschens behov av kompetens.

Fördelar med medlemskap i Installatörsföretagen

Bli medlem i Installatörsföretagen

Intervju med Urban Nordlund: Kollektivavtalet en kvalitetsstämpel