Hoppa till innehåll

Så blir du medlem

Vill du bli medlem hos oss? Här hittar du all information du behöver för att ansöka om medlemskap.
Så ansöker du

Ansök via ansökningsformuläret eller via blankett, se nedan.

Via blankett:

  • Fyll i ansökningshandlingarna till Installatörsföretagen, se till att alla uppgifter är ifyllda och att blanketten är signerad av behörig/a firmatecknare. Medlemsansökan IN och Svenskt Näringsliv (pdf)
  • Ansökan till Svenskt Näringsliv: fyll i bolagsnamn och organisationsnummer, samt övriga uppgifter. Om företaget ej ännu har ett årsbokslut skriv 0 på lönesummor och omsättning.
  • Bifoga försäkringsbrev med ansökan. Försäkringsbrevet ska innehålla uppgifter om ansvarsförsäkring för företaget. Dessutom ska uppgifterna om bolagsnamn och organisationsnummer överensstämma med uppgifterna i ansökan.
  • Bifoga registreringsbevis från Bolagsverket. Det ska innehålla korrekta uppgifter om sökande företag som utvisar firmatecknare, observera att det får vara max en månad gammalt vid ansökningstillfället.
  • Observera att ett krav för medlemskap i Installatörsföretagen är att företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste vara registrerat hos Elsäkerhetsverket.
  • Har du ett nystartat företag? Avvakta och skicka in ansökan när bolagsnamn, försäkringsbrev med mera är klart. Vid brådskande önskemål om inträde, kontakta oss på medlem@in.se

Skicka ansökan till

Installatörsföretagen Service i Sverige AB,
Box 17154,
104 62 STOCKHOLM

Du kan även mejla din ansökan till medlem@in.se

Kriterier för medlemskap

Vid undertecknandet av inträdesansökan intygar du att ni har tagit del av försäkringsinformationen och är införstådd med att företaget är förpliktigat att teckna kollektivavtalsfästa försäkringar för alla sina anställda från och med den tidpunkt kollektivavtal gäller. Undantagna från dessa försäkringar kan endast egna företagare och VD vara.

Du intygar samtidigt att ni har tagit del av vår information om behandling av personuppgifter, kriterierna för medlemskap liksom stadgarna för Installatörsföretagen och Svenskt Näringsliv och att ni åtar er att följa dessa kriterier, stadgar och de beslut som fattats av behöriga organ inom organisationerna.

Medlemskapet kan beviljas först efter att din ansökan med kompletta handlingar har behandlats av förbundet. Då bedöms om ditt företag lever upp till kriterierna.

Handläggningstid

Handläggningstiden, från det att vi har fått in en fullständig ansökan, brukar normalt vara en månad. Inträden beviljas alltid per den första varje månad.

Frågor

Har du frågor om medlemskap i Installatörsföretagen skicka e-post till medlem@in.se.

Intresseanmälan

Du kan också fylla i en intresseanmälan, då kontaktar vi dig och berättar mer om medlemskapet innan du skickar in din medlemsansökan.

Vad kostar medlemskapet?

Medlems- och serviceavgiften till Installatörsföretagen baseras på fakturerad årsomsättning föregående år. Årsavgift för 2023

Som medlem i Installatörsföretagen betalar ni en årsavgift för medlemskapet i föreningen samt en avgift för den service och trygghet som vi erbjuder. Utöver dessa avgifter tillkommer en årsavgift för medlemskapet i Svenskt Näringsliv och eventuellt en årsavgift till din regionala förening. Vi på Installatörsföretagen har tagit fram en räknesnurra så att du kan få en uppfattning om din kommande avgift för medlemskapet i Installatörsföretagen.

Räkna ut vad ni får betala med vår räknesnurra (xlsx)

.

Du har väl inte missat alla förmåner som ingår?

Som medlem i Installatörsföretagen får du tillgång till en mängd rabatter, förmåner, garantier och experter. Läs mer om allt som ingår >