Hoppa till innehåll

Så blir du medlem

Vill du bli medlem hos oss? Här hittar du all information du behöver för att ansöka om medlemskap.
Så ansöker du

Ansök via vårt digitala ansökningsformulär

Ansökningsformuläret hittar du här

Vid problem med ansökan:

  • Använd i första hand supportfunktionen inne i ansökan.
  • Om du inte kan skapa en digital ansökan eller behöver annan hjälp ta kontakt med medlem@in.se.

Tänk på att:

  • Nystartade företag bör avvakta med ansökan tills Bolagsverket, Skatteverket och försäkringsbolaget är klara.
  • Enbart svenska bolag kan ansöka digitalt. Utländska bolag hänvisas vi till vår engelska ansökningssida.
Kriterier för medlemskap

Vid undertecknandet av inträdesansökan intygar du att ni har tagit del av försäkringsinformationen och är införstådd med att företaget är förpliktigat att teckna kollektivavtalsfästa försäkringar för alla sina anställda från och med den tidpunkt kollektivavtal gäller. Undantagna från dessa försäkringar kan endast egna företagare och VD vara.

Du intygar samtidigt att ni har tagit del av vår information om behandling av personuppgifter, kriterierna för medlemskap liksom stadgarna för Installatörsföretagen och Svenskt Näringsliv. Ni åtar er också att följa dessa kriterier, stadgar och de beslut som fattats av behöriga organ inom organisationerna.

Medlemskapet kan beviljas först efter att din ansökan med kompletta handlingar har behandlats av förbundet. Då bedöms om ditt företag lever upp till kriterierna.

Handläggningstid

Handläggningstiden, från det att vi har fått in en fullständig ansökan, brukar normalt vara en månad. Inträden beviljas alltid per den första varje månad.

Frågor

Har du frågor om medlemskap i Installatörsföretagen skicka e-post till medlem@in.se.

Intresseanmälan

Du kan också fylla i en intresseanmälan, då kontaktar vi dig och berättar mer om medlemskapet innan du skickar in din medlemsansökan.

Vad kostar medlemskapet?

Medlems- och serviceavgiften till Installatörsföretagen baseras på fakturerad årsomsättning föregående år. Årsavgift för 2023

Som medlem i Installatörsföretagen betalar ni en årsavgift för medlemskapet i föreningen samt en avgift för den service och trygghet som vi erbjuder. Utöver dessa avgifter tillkommer en årsavgift för medlemskapet i Svenskt Näringsliv och en årsavgift till din regionala förening. Vi på Installatörsföretagen har tagit fram en räknesnurra så att du kan få en uppfattning om din kommande avgift för medlemskapet i Installatörsföretagen.

Ansökan utländska bolag

Vänligen se vår engelskspråkiga sida för medlemsansökan om:

  • Ditt företag har utländskt organisationsnummer.
  • Ditt företag enbart är skatteregistrerade i Sverige.

Sidan hittar du här >