Hoppa till innehåll

En del av Svenskt Näringsliv

Installatörsföretagen är en del av Svenskt Näringsliv, där vi tillsammans med 47 andra medlemsorganisationer är företagsamhetens röst i Sverige. Ett medlemskap hos oss innebär att ditt företag även är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

SN-logotyp-primär.png

Installatörsföretagen och de övriga medlemsorganisationerna representerar 60 000 medlemsföretag med två miljoner medarbetare. Vi alla arbetar dagligen med frågor som är viktiga för den egna branschen, medan Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energi, infrastruktur och ett bra företagsklimat i hela landet.

Bättre förutsättningar för näringslivet som helhet

Våra medlemsföretag gynnas alltid av den samverkan som sker inom Svenskt Näringsliv. Den är bland annat viktig i avtalsförhandlingar, där varje bransch träffar sina egna avtal, men där samverkan skapar bättre förutsättningar för näringslivet som helhet.

Kollektivavtalade tjänstepensioner och försäkringar

När avtal som omfattar alla branscher träffas med de fackliga organisationerna företräder Svenskt Näringsliv näringslivet. Ett exempel är avtal som rör de kollektivavtalade tjänstepensionerna och försäkringarna där våra medlemsföretag får ta del av en fördelaktig försäkringslösning.

Bevakar och påverkar beslutsfattare på alla nivåer

Svenskt Näringsliv har närvaro och tillhandahåller lokala nätverk i alla Sveriges 21 regioner. Därmed får alla medlemsföretag möjlighet att påverka det lokala företagsklimatet i rätt riktning. De har även kontor i Bryssel, vilket innebär att de sammantaget kan bevaka och påverka beslutsfattare på alla nivåer.

Fyra starka fördelar med ett medlemskap hos Svenskt Näringsliv

1. Påverkan

Svenskt Näringsliv driver frågor som gör skillnad för dig som företagare – lokalt, nationellt och internationellt.

2. Samverkan

Svenskt Näringsliv arbetar och samverkar över branschgränserna – för att skapa bättre förutsättningar för dig som företagare.

3. Försäkringar

Svenskt Näringsliv tillhandahåller försäkringar som bidrar till bilden av dig som en attraktiv arbetsgivare såväl som trygghet åt dina anställda.

4. Lokal närvaro

Svenskt Näringsliv finns nära dig och arbetar för ett bättre företagsklimat i alla Sveriges 290 kommuner.

Den svenska modellen

Den svenska modellen innebär att arbetsmarknadens parter – fack och arbetsgivare – gemensamt förhandlar om vad som gäller på arbetsmarknaden. Tillsammans reglerar vi löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, tjänstepensioner, försäkringar med mera som är specifika för våra branscher. Detta utgör sedan grunden för de branschanpassade kollektivavtalen. Det här betyder alltså att Installatörsföretagen och våra fackliga motparter tillsammans är med och sätter spelreglerna på arbetsmarknaden i Sverige.  

Nedan kan du se en kort film om Den svenska modellen som producerats av Svenskt Näringsliv: