Hoppa till innehåll

Vad är kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan ett eller flera fackförbund och en eller flera arbetsgivarorganisationer.

Arbetsgivare blir genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation anslutna till de kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen tecknat. Det är även möjligt för arbetsgivare att enskilt teckna ett så kallat hängavtal med ett fackligt förbund – vad det innebär och varför det är bättre att vara medlem hos oss på Installatörsföretagen hittar du här nedan.

Hängavtal

Kollektivavtal reglerar villkor som gäller mellan arbetsgivare och anställda, exempelvis kring semester, arbetstid, lön och pension. Villkoren i ett kollektivavtal är bindande, det vill säga de måste följas av både arbetsgivare och anställda. I många avseenden ger dock kollektivavtalen en möjlighet för arbetsgivare och anställda att komma överens om lokala anpassningar av reglerna.

Vilka fördelar finns det med kollektivavtal?

Kollektivavtal innebär stora fördelar för både arbetsgivare och anställda. Nedan nämns några fördelar med kollektivavtal.

  • Både arbetsgivare och anställda vet vad det är som gäller på arbetsplatsen – det är ordning och reda.
  • Konkurrensfördel gentemot företag som inte har kollektivavtal, bland annat genom att det i många upphandlingar ställs krav på att kollektivavtal ska finnas.
  • Under avtalsperioden gäller fredsplikt, vilket innebär att anställda inte får gå ut i strejk. Det skapar ett lugn på arbetsplatsen och ger möjlighet till hög produktion.
  • Kollektivavtalsvillkor anpassas kontinuerligt till den bransch som arbetsgivaren är verksam inom, något som lagstiftningen inte gör.