Hoppa till innehåll

Gör gruppförteckningen direkt i mobilen

Elsäkerhet, Visa alla

23 september 2022

Att upprätta gruppförteckningar har tidigare varit ett tidsödande, resurskrävande moment som ofta fördröjt projektavslut och gett missnöjda kunder – nu leverera vi lösningen så att du kan göra det på plats ute hos kunden direkt i mobilen!

Varje gruppcentral ska vara försedd med en aktuell gruppförteckning. De nya föreskrifterna från Elsäkerhetsverket som träder i kraft 1 december 2022 ställer ännu högre krav på att kunden verkligen har upprättat en gruppförteckning. Det här ställer nya krav på såväl kunden som på dig som installatör.

Alla i branschen har nog stått och skrivit underlag till gruppförteckningar på kartongbitar och gipsplattespill – underlag som sedan kontoret ska renskriva innan någon får åka ut till kunden och montera på plats vid gruppcentralen.

För att möta det här behovet från branschen har vi på Installatörsföretagen utvecklat en funktion i Säker El så att du kan skapa gruppförteckningen via din smartphone. Varje elektriker kan därmed upprätta en helt komplett gruppförteckning ute hos kunden. Det ger både merförsäljning, snabbare avslut och nöjdare kunder.
Allt detta gör du med den nya gruppförteckningsfunktionen i Säker El.

Om Säker El

Säker El är marknadens bästa webbverktyg för anläggningssäkerhet och personsäkerhet. Alla medlemsföretag i Installatörsföretagen har kostnadsfri tillgång till Säker El. Säker El är inte tillgängligt för företag som inte är medlemmar i Installatörsföretagen.

Säker El

Säker El är marknadens bästa och mest anpassade verktyg för att hantera egenkontrollprogrammet. Enligt Elsäkerhetslagstiftningen måste alla elinstallationsföretag upprätta, tillämpa och följa upp ett dokumenterat egenkontrollprogram. Säker El löser allt detta åt dig och ditt företag.

  • Helt webbaserat
  • Enbart tillgängligt för medlemsföretag
  • Kostnadsfritt