Hoppa till innehåll

ETG fyller tio år

Utbildning och karriär, Visa alla

10 november 2021

ETG fyller tio år och konceptet ger bra resultat: nio av tio får jobb efter utbildningen. Under de år som elever utbildats enligt ETG-konceptet har oberoende utredningar och forskarrapporter visat att konceptet ger den effekt som parterna önskar.

2011 etablerades utbildningskonceptet ETG. Elteknikbranschens parter EIO, nu Installatörsföretagen, och Svenska Elektrikerförbundet äger tillsammans ETG College. Bakgrunden till etableringen var dels ett sviktande söktryck, dels att elevernas kompetens och arbetsmarknadens behov inte gick ihop. Det gemensamma målet blev därför att öka attraktionskraften för hela elteknikbranschen. En viktig faktor för det är att utbildningen utgår från behovet på arbetsmarknaden. Pontus Boström, nu styrelseordförande i ETG College och andra vice ordförande i Svenska Elektrikerförbundet, var med när parterna initierade tanken på att bilda ETG.

- Vi såg ett sviktande intresse att söka yrkesförberedande program, för få anställda lärlingar under en lång period och brister i kvalitet och matchning i förhållande till elteknikbranschens behov. Det kan sammanfattas vara skälen till att branschen tog ledartröjan och utvecklade ETG, säger Pontus Boström.

Genom att examinera elever som direkt kan ta anställning som förstaårsmontörer är det parternas bedömning att det bidrar till ökad anställningsbarhet. Att eleven har de kompetenser och kunskap som motsvarar de för ECY-certifikatet kvalitetssäkras via ett yrkesprov i slutet av utbildningen.

Framtidssäkra utbildningen

Sedan 2020 ingår ETG i ett större utbildningskoncept, college. Att skapa attraktion för att utbilda sig till elektriker och en utbildning som matchar företagens behov är lika högaktuellt idag som det var för tio år sedan. De tekniska lösningarna inom elteknik utvecklas i hög takt och målsättningen för ETG är att löpande framtidssäkra utbildningarna så att de går i linje med de kompetensbehov företagen har.

- Utmaningen nu är att möta de tekniska behov som kommer av den gröna omställningen, säger Pontus Boström.

Mer information

ETG College: 10 år för kvalitet och attraktivitet

Tidningen Elektrikern: Lättare att få jobb för elever från ETG-skolor