Hoppa till innehåll

Teknikinstallationsavtalet, Tabell L

Kollektivavtal, Visa alla

11 juni 2021

Tabell L, reskostnadsbidrag avseende daglig resa på arbetsorten, har fallit bort i det tryckta Teknikinstallationsavtalet. Tabellen skulle ha funnits på sidan 87.

Vi kommer inte att göra ett särtryck för att komplettera det tryckta avtalet. På webben, Guide för Teknikinstallationsavtalet, kommer tabellen att finnas med dels under § 7a, mom 12, dels i Bilaga 1, Löner.

Tabell L ändrades inte i avtalsförhandlingarna 2020 och gäller lika tidigare med 1,60 kr/km resväg, dock högst 60 kr per arbetsdag.