Hoppa till innehåll

Dubbelt upp - projektering, service och funktion är nycklarna till framtidens affärer

Data/Tele, Visa alla

20 juni 2019

Vi har tagit fram en rykande färsk rapport som fokuserar på utvecklingen av marknaden för teleinstallationsföretag fram till år 2025. Marknaden befinner sig i en svårbedömd transformationsfas. Dagens utveckling är på många sätt turbulent där aktörer från olika branscher söker nya positioner och affärsmöjligheter.

Tjänsteleverantören får bland annat ta över det produktansvar som tidigare låg hos tillverkaren. Det pågår just nu en intensiv kamp om att få vara noden i kontrolltornet, att vara den som samordnar de olika systemen i en fastighet.

Marknaden för projektering/service/funktionstjänster förväntas dubbleras till 2025. Marknaden för klassiska installationer, det vill säga montering av fysisk utrustning, bedöms i princip stå still under samma period. Däremot tror man att affärsmöjligheterna för projektering, konfigurering, driftsättning samt service och underhåll växer. Potentialen i de affärerna är väldigt stora. På såväl internationell nivå som i Sverige bedöms marknaden mångdubblas de kommande fem åren.

Det är inte självklart att dagens installationsföretag tar hela den förväntade tillväxtvolymen. Det finns en växande, kraftig konkurrens från aktörer inom andra branscher/sektorer som vill ”äga” de här affärerna. En realistisk bedömning är därför att svenska installationsföretag mäktar med att närmast dubblera affärerna inom projektering, konfigurering och service. Detta skulle medföra en total ökad affärsvolym för installationsföretag inom teleområdet på cirka 40 procent.

Läs mer om rapporten här >>

Beställ rapporten på IN Förlag