Hoppa till innehåll

Riskbedömning vid höjd säkerhetsnivå

Arbetsmiljö

19 september 2023

Sedan mitten av augusti har terrorhotnivån i Sverige höjts till en fyra på en femgradig skala. Det påverkar även arbetslivet och dess branscher. Det är viktigt att du som arbetsgivare är medveten om detta och jobbar med såväl riskbedömningar som dialog med medarbetare.

Gör en riskbedömning där ni tittar på var och vilka platser ni befinner er på och vad det kan innebära för era anställda. Extra viktigt är att riskbedöma nya platser och situationer. Upptäcker ni risker är det viktigt att de åtgärdas.

Tillbud och avvikelser ska rapporteras och alla medarbetare ska ha kunskap och kännedom om hur detta görs. Det är även viktigt att ha en öppen och tät dialog med alla anställda eftersom en del kan känns oro. Var mån om att löpande informera era medarbetare om de riskbedömningar som görs och vilken beredskap som finns vid eventuella incidenter.