Hoppa till innehåll

Om en medarbetare missköter sig

Arbetsgivarfrågor

24 mars 2023

Har du en medarbetare som på något sätt misskött sitt arbete? Till exempel genom att komma för sent, missköta sina arbetsuppgifter eller inte dyka upp på jobbet. Då behöver du som arbetsgivare agera.

Det du som arbetsgivare bör göra inledningsvis är att dokumentera vad den anställdes misskötsamhet består av. Är det olovlig frånvaro, sen ankomst eller missköter den anställde sina arbetsuppgifter? Var konkret och saklig. Därefter bör du som arbetsgivare ta ett samtal med den anställde rörande misskötsamheten, tala om vad som förväntas och vad du som arbetsgivare har upplevt inte fungerar på arbetsplatsen. I de fall misskötsamheten varit omfattande kan du upprätta en erinran och överlämna erinran till den anställde i samband med ert samtal.

Vid det inledande samtalet bör du som arbetsgivare höra efter hur den anställde mår samt planera in ett uppföljningssamtal några veckor senare. Det kan då framkomma omständigheter som att den anställde är sjuk eller att det föreligger något problem på hemmaplan som är orsaken till misskötsamheten. Som arbetsgivare har du ingen skyldighet att själv ställa en diagnos. Det är dock viktigt att du som arbetsgivare är medveten om att den information du möjligtvis får del av vid samtalet kan komma att påverka hur du ska agera i ett nästa steg.

Om den anställde är sjuk

Om den anställde är sjuk, exempelvis lider av en alkoholsjukdom, inträder ett förstärkt anställningsskydd. Det innebär att processen kring att säga upp en person på grund av personliga skäl, sätts på paus. Då behöver arbetsgivaren starta igång en rehabiliteringsutredning för att i största möjliga mån kunna vidta åtgärder för att försöka få den anställde att tillfriskna från sin sjukdom. Rehabiliteringsansvaret som en arbetsgivare har är långtgående och det krävs många och ingripande åtgärder för att rehabiliteringsansvaret ska anses uppfyllt.

Inför rehabilitering av en anställd kan du som arbetsgivare kontakta Avtalat. De kan då informera om vad som gäller när du har en anställd som är sjuk och ger dig svar på om du kan få ersättning för eventuella rehabiliteringskostnader genom de försäkringar som du har tecknat genom kollektivavtalen. Läs mer på Avtalats webbplats

Så snart du misstänker att din medarbetare missköter sig, kontakta din regionala företagsrådgivare eller avdelning Arbetsmarknad, tel 08-762 76 00.

Mer information

Du hittar mer information på sidan Uppsägning på grund av personliga skäl.