Hoppa till innehåll

Nytt examinationscenter för fastighetsnätscertifiering

Data/Tele

20 september 2022

I juni lanserades certifieringen Behörig Installatör fastighetsnät, men nu under hösten kommer den nå ut till marknaden på fullt allvar. Flera beställare kommer kräva certifierade installatörer redan från nästa år. Det är därför hög tid att börja boka in examination för hösten.

För att underlätta certifieringen till Behörig Installatör fastighetsnät har ytterligare ett examinationscenter, utöver INSU och Edugrade, börjat erbjuda examinationer. Det handlar om Qnetworks som kan erbjuda provtillfällen och preparandkurser.

Examinationen består av ett praktiskt och ett teoretiskt prov (för godkänt krävs minst 70% rätt). Efter godkända prov utfärdar Incert certifikatet och man kan titulera sig Behörig installatör fastighetsnät. Certifieringen gäller under en 5-årsperiod. Därefter behöver certifikatet förnyas genom ett nytt teoretiskt prov för att det ska var giltigt i ytterligare fem år.

Läs mer om Behörig installatör fastighetsnät och examinationen här.