Hoppa till innehåll

Nytt system för administration av elektrikerlärlingar

Utbildning och karriär

17 juni 2022

Från och med den förste juni sker all lärlingsregistrering via ett nytt digitalt system, som kallas KUB. KUB står för Kvalitetssäkrad utbildning och systemlösningen bygger på samma plattform som VVS-lärlingarna registreras i.

Det gränssnitt som ECY tagit fram för ellärlingarna har moderniserats och anpassats efter de krav och förutsättningar som Installationsavtalet IN/SEF och elbranschen har.

Om KUB

KUB bygger på att arbetsgivare själva registrerar sina lärlingar och att de hela tiden kan följa deras utbildning, arbetade timmar och ev. kompletteringar. Lärlingarna registrerar kontinuerligt sin arbetade tid samt vilka moment som genomförts. De kan på ett enkelt och tydligt sätt se var i lärlingsprocessen de befinner sig, hur mycket tid som återstår samt om de har ev. kompletteringar.

Tack vare KUB blir hela lärlingsprocessen blir mer transparent, effektiv och modern.

Instruktionsfilmer hittar ni på ECY:s webbplats

Vid frågor om KUB, ta i första hand kontakt med: larling@sef.se eller ring 0771 - 10 14 00.