Hoppa till innehåll

Ny revidering av norm för inbrottslarm

Data/Tele

21 juni 2022

Nu kommer en andra, uppdaterad, tryckning av Stöldskyddsföreningens norm 130, utgåva nio. Reglerna i SSF 130:9 gäller för centralanslutna inbrotts- och överfallslarmanläggningar som används i bland annat bostäder, affärer, lager, industrier. I nytrycket har texter och tabeller förtydligats för att öka läsbarheten. Inga kravändringar är införda utan enbart förtydliganden av kravelement. Normen ersätter tidigare utgåva åtta som drogs in den 30 maj 2022.

SSF 130 utgåva 9 Projektering och installation av överfalls- och inbrottslarmanläggning gavs ut i november 2021. Ett antal förändringar infördes i utgåva 9 som nu kommer att förtydligas i en ”andra tryckning”.

Både den första och den andra utgåvan av SSF 130:9 har samma betydelse och vikt. Man behöver därför inte göra om projekteringen för att denna uppdaterade tryckning nu publicerats.

Den nya utgåvan av SSF 130:9 kommer inom kort att kunna beställas på på IN Förlag