Hoppa till innehåll

Krav på införande av interna rapporteringskanaler för visselblåsning senast den 17 juli 2022

Om Installatörsföretagen

07 juni 2022

Senast den 17 juli 2022 ska arbetsgivare med fler än 249 anställda inrätta interna rapporteringskanaler för visselblåsning.

I slutet av 2021 fick vi en ny visselblåsarlag i Sverige. Den nya lagen innebär en rad skyldigheter för dig som arbetsgivare. Vad som krävs av dig som arbetsgivare enligt den nya lagen beror på hur många anställda du har.

Alla arbetsgivare med fler än 50 anställda är enligt den nya lagen skyldig att inrätta en intern rapporteringskanal, vilket är ett system för visselblåsning på en arbetsplats. Arbetsgivare som har fler än 249 anställda ska inrätta interna rapporteringskanaler senast den 17 juli 2022. Arbetsgivare som har mellan 50 och 249 anställda ska inrätta interna rapporteringskanaler senast den 17 december 2023. Kom ihåg att du måste förhandla med din fackliga motpart innan du beslutar om att inrätta en intern rapporteringskanal.

För arbetsgivare med färre än 50 anställda är det frivilligt att inrätta en intern rapporteringskanal. Däremot behöver även mindre företag ta fram en rutin för hur visselblåsning ska göras inom företaget. En sådan rutin behöver även förmedlas till den krets av personer som skyddas av den nya lagen, t.ex. arbetstagare, praktikanter och uppdragstagare.

Du kan läsa mer om visselblåsarlagen och vilka krav du som arbetsgivare måste uppfylla här.

Visselblåsarlagen i sin helhet hittar du här.