Hoppa till innehåll

Ett nytt Huvudavtal är nu på plats

Om Installatörsföretagen

23 juni 2022

Arbetsmarknadens parter tecknade den 22 juni 2022 nya Huvudavtal som innebär ytterligare ändringar gällande bland annat anställningsskydd. Ändringarna ska tillämpas från den 1 oktober 2022. Installatörsföretagen är ett av de förbund som har valt att anta båda Huvudavtalen.

Parterna på svensk arbetsmarknad tecknade den 22 juni 2022 två nya Huvudavtal rörande anställningsskydd och omställning. Installatörsföretagen har valt att anta både avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK samt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO.

- Den svenska modellen har idag levererat. De ändringar som nu görs av svensk arbetsmarknad förbättrar förutsättningarna såväl för arbetsgivarna som för den enskilda arbetstagaren, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen

Då även Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen har valt att anta avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK blir detta gällande för våra medlemsföretags tjänstemän. När det gäller avtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO har de parter med vilka Installatörsföretagen tecknar kollektivavtal i nuläget valt att inte anta Huvudavtalet. Därav blir detta avtal inte gällande på våra avtalsområden på arbetarsidan.

- Vi är glada att våra motparter på tjänstemannasidan valt att anta det nya avtalet. Vi välkomnar att de fackförbund som vi tecknar avtal med på arbetarsidan även de ansluter sig till avtalet, säger Henrik Junzell förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Information om vad de nya Huvudavtalen innebär hittar du här.