Hoppa till innehåll

Arbetsvillkorsdirektivet – förändringar arbetsgivare måste känna till

Om Installatörsföretagen

29 juni 2022

Den 29 juni 2022 ändras anställningsskyddslagen vilket får betydelse för hur ni behöver agera som arbetsgivare.

Bakgrunden till ändringarna i anställningsskyddslagen är EUs arbetsvillkorsdirektiv som implementeras genom lagändringarna. Ändringarna i anställningsskyddslagen avser främst arbetsgivares skyldighet att ge information om arbetsvillkor i anslutning till att en arbetstagare tillträder sin anställning.

De nya bestämmelserna om informationsskyldighet tillämpas inte på anställningsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. För sådana anställningsavtal ska de äldre bestämmelserna om informationsskyldighet tillämpas.

Läs mer om lagändringen och vilka av våra avtal som påverkas här.