Hoppa till innehåll

Smygstart av branschens nya certifiering

Data/Tele

04 maj 2022

I början av april genomförde ett antal testpersoner de första proven i branschens nya certifiering Behörig installatör fastighetsnät. Därmed är nu de första installatörena certiferiade för installation av fastighetsnät.

Certifieringen består av en teoretiskt och en praktisk examinaton. Kraven är hämtade ut SEK Tekniska rapport 16, som i sin tur bygger helt på komptenskraven i standardserierna SS-EN 50173 och SS-EN 50174 samt SS-EN 50310 och Elinstallationsreglerna. Därmed kan någa stolta installatörer profilera sig som branschens första behöiga installatörer fastighetsnät. Certiferingen kommmer i sin helhet att lanseras till alla i juni.

- Vi ser denna certifiering som ett viktigt led i att kunna påvisa sin kompetens och stärka sitt varumärke för medlemsföretagen. Samtidigt underlättar det för beställare att kräva rätt komptens vid upphandlingar för att få fullt fungerade nät i sina fastigheter, säger Joakim Carlsson, expert kommunikations- och säkerhetsteknik på Installatörsföretagen.

Eftersom den nya standarden innehåller förhållandevis långtgående och breddade krav vid installation av fastighetsnät, är det viktigt att kunna kvalitessäkara dessa genom certifiering.Specielt med tanke på fjärrmatning, som blir allt vanligare och ställer helt nya krav. Bland annat på planering och dimetionering för rätt RP-klass innan installation och noggrannhet vid själva installationen.

Läs mer om certifieringen här.