Hoppa till innehåll

Så går du från kunskap till nytta

Om Installatörsföretagen

12 maj 2022

Idag lanseras framgångsfaktorerna som tar dig från kunskap till nytta. Först ut släpper vi en folder som vägleder dig som medlem i arbetet med att bättre ta vara på befintlig kunskap och omvandla den till praktisk affärsnytta.

För att du som företagare i installationsbranschen ska kunna hantera branschutmaningar som klimat- och energiomställningen, digitalisering och kompetensförflyttning behövs ny kunskap. Det gäller att ta till sig den kunskap som många utvecklingsprojekt ger och börja använda den i din affärsmodell. Det ”nya” måste räknas in i kommande projekt.

Genom en studie baserad på intervjuer har ett antal framgångsfaktorer identifierats hos företag och organisationer som lyckas med att ta fram ny kunskap och omsätta den i nytta. Aktörer som på så sätt blir drivande i samhällsbyggnadsbranschens utveckling framåt.

Framgångsfaktorerna

 • Hit ska vi
  Sätt en stark gemensam målbild för hela organisationen.
 • Anpassa organisationen
  För ständig förändring och delande klimat.
 • Möjliggörande ledarskap
  Led med närvaro, stöd och i syfte att underlätta.
 • Resurssätt det okända
  Ge handlingsutrymme, skapa legitimitet och utrymme för kunskapsinhämtning.
 • Skapa avgränsande sammanhang för utveckling
  Där syfte och mål är tydliga och där nödvändiga resurser finns tillgängliga – Våga testa och börja jobba.
 • Skapa er berättelse
  Använd målande beskrivningar av resultat och erfarenheter. Bjud på kunskap.

Genom att börja arbeta utifrån framgångsfaktorerna blir du bättre rustad för framtiden och får chans till nya affärsmöjligheter.

- Det satsas stora medel på forsknings- och utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadssektorn. Men de når sällan sin fulla potential i form av nya processer, produkter och arbetssätt. Därför måste det göras något kraftfullt. Vi ställde oss frågan om hur vi skulle kunna hjälpa våra medlemmar att gå från kunskap till nytta, säger Hans Söderström, representant för Installatörsföretagen.

Ladda ner det digitala materialet här.

Vill du veta mer om Från kunskap till nytta och hur du kan komma i gång att arbeta med materialet, kontakta:
Hans Söderström, expert Installationsteknik – VVS, Installatörsföretagen.
hans.soderstrom@in.se.

Bakom Från kunskap till nytta står Installatörsföretagen Byggföretagen, Byggherrarna och IQ Samhällsbyggnad.