Hoppa till innehåll

Rätt kvalifikationskrav för fastighetsnät

Data/Tele

04 maj 2022

För att säkerställa att bland annat installatörer har tillräckliga kvalifikationer för att arbeta med fastighetsnät har den nya tekniska rapporten TR16 från SEK, tagits fram. Detta för att fastighetsnätet ska klara alla krav som ställs på det, både i dag och i morgon.

Fastighetsnäten blir en allt viktigare del av fastigheterna och bärare av allt fler fastighetsfunktioner, fjärrmatning och nya aplikationer. Det ställer helt nya krav på utförande och kompetens. Den tekniska rapporten tar hänsyn till konstruktion, projektering, installation, besiktning samt drift och underhåll.

Rapporten har tagits fram i arbetsgrupper bestående av branschexperter samt baserats på publicerade svenska, europeiska och internationella standarder.

Basen i den tekniska rapporten ligger i standardserierna SS-EN 50173 och SS-EN 50174 samt SS-EN 50310 och Elinstallationsreglerna. Dessa standarder ger förutsättningar för att fastighetsnätet ska klara överskådliga framtida applikationer och funktioner, under hela fastighetsnätets tänkta livslängd.

Rätt kvalificerad personal säkerställer att fastighetsnäten klarar alla befintliga och kommande applikationer så som fjärrmatning upp till 100W. Rapporten kan användas som grund för utbildningar, certifieringar samt validering av kvalifikationer vid anställning och upphandling.

Kvalifikationskraven är harmoniserade med den europeiska och svenska referensramen för kvalifikationer (SeQF) och ligger enligt denna på nivå 5.

Ladda ner den tekniska rapporten från SEK här.

Rapporten ligger även till grund för branschen nya certifiering Behörig installatör fastighetsnät som du kan läsa mer om här.