Hoppa till innehåll

Beslut vid stämma 2022

Om Installatörsföretagen

11 maj 2022

Årets stämma i föreningen Installatörsföretagen är genomförd. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen och avgiften justeras från 2023.

Stamma-2022-personer.jpg

Likt tidigare år var stämman digital och alla medlemmar hade möjlighet att delta på samma villkor. Ordförande Johnny Petré ledde mötet och hälsade alla deltagare välkomna. Vid sin sida hade han Installatörsföretagens chefsjurist Lovisa Elmgren.

Kort sammanfattning av stämmans beslut

• Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat
• Beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och vd
• Omval av ordförande och vice ordförande

Välkomnar två nya suppleanter till styrelsen:
- Patrik Persson, Instalco AB
- Lars Täuber, Bravida Sverige AB

Justering av medlemsavgiften från 2023
Avgift för koncerner som omsätter mer än 250 miljoner räknas på koncerngemensam omsättning – dock endast om alla företag i koncernen är medlemmar.

Slutligen tackades Per Sjöstrand från Instalco av. Per lämnade styrelsen i samband med årets stämma och ordförande lyfte fram hans goda insatser och den inspiration han utgör för andra företagsledare.

Här hittar du mer information om styrelsen och valberedning

Vid stämman gick vd Ola Månsson igenom verksamhetsberättelsen för det gångna året. Se filmen för att ta del av några av alla de aktiviteter som Installatörsföretagen genomförde för året.

Vi ses snart igen – boka Installatörernas dag 2022

Den 23-24 september bjuder vi in till Installatörernas dag på nyöppnade Scandic Göteborg Central. Det blir inspirerande och lärorika föreläsningar, middag och underhållning tillsammans med kollegor från hela landet.