Hoppa till innehåll

Krav på läkarintyg för smittbärarpenning borttaget igen

Corona, Visa alla

13 januari 2022

Vissa tillfälliga förändringar när det gäller socialförsäkringarna återinförs på grund av smittoläget. Försäkringskassans krav på läkarintyg för rätt till smittbärarpenning har slopats från 27 december 2021.

Frånvaro med anledning av avstängning på grund av misstanke om smitta, men utan läkarintyg, innebär att arbetstagaren inte får något underlag för sin frånvaro.

Avstängningen kommer att beslutas av läkare, men arbetstagaren behöver inte läkarintyg för att få ersättning från Försäkringskassan. Detta då regeringen har beslutat om att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning.

Det nya beslutet gäller från 27 december till och med 31 mars 2022. Försäkringskassan kan bevilja smittbärarpenning när en anställd blir avstängd från arbetet av en läkare. Det vill säga fått förhållningsregler om att vara frånvarande från arbetsplatsen vid misstanke om att vara smittad av covid-19. Du som arbetsgivare kan begära att få se din anställdes utdrag från Försäkringskassan på utbetalningen om du funderar på om frånvaron är lovlig eller inte.

Har din medarbetare avstängts från arbetet på grund av covidutbrott på en arbetsplats, kan det innebära tjänstledighet (och smittbärarpenning) under karensperioden och sedan förhoppningsvis återgång i arbetet.

Har din medarbetare avstängts på grund av utbruten covid i hemmet (sjuk anhörig) är det mer troligt att frånvaron, tjänstledigheten med smittbärarpenning, kommer att övergå i sjukfrånvaro. Då är det de reglerna om karens och sjuklön som träder in

Mer information

Du kan läsa mer om smittbärarpenning, karens och annat här:

Sjuk, karens, vab, riskgrupp

Sjukfrånvaro