Hoppa till innehåll

Corona-ersättningar återinförs

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

15 december 2021

Regeringen kommer föreslå att flera corona-relaterade ersättningar återinförs eller förlängs på grund av den ökade smittspridningen. Åtgärderna föreslås gälla retroaktivt från den 1 december.

Regeringen kommer efter årsskiftet lägga en extra åtgärdsbudget. I den kommer det att ingå flera ekonomiska åtgärder i syfte att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. Då något beslut ännu inte är fattat gäller nuvarande regler fortsatt och ändringarna kommer att införas retroaktivt.

I sin ändringsbudget föreslår regeringen att ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över det normala förstärks igen. Sedan den 1 oktober har ersättningen återgått till tidigare regler (gällande före covid-19 utbrottet) men förslaget innebär alltså förstärkt ersättning igen från och med december 2021.

Även vissa ersättningar till arbetstagarna föreslås återinföras retroaktivt från den 1 december.

Högre sjuklönekostnader kompenseras igen

Ersättningen för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt till arbetsgivare förstärks återigen. I dagsläget (sedan oktober) utgår de enligt tidigare ”normal” nivå.

Nu föreslås en förstärkt kompensation till arbetsgivare som får onormalt höga sjuklönekostnader igen. Om förslaget blir verklighet kommer kompensation ges retroaktivt från 1 december 2021.

Åtgärder för att minska smittspridning bland anställda

I den extra ändringsbudgeten skapas utrymme för åtgärder som riktar sig till enskilda arbetstagare, för att underlätta för anställda att stanna hemma vid sjukdom. Tas beslut i enlighet med förslaget kommer detta att gälla retroaktivt från den 8 december 2021 till den 31 mars 2022.

  • Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs.
  • Tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn förlängs.
  • Möjligheten för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning vid stängning av skola eller förskola förlängs.
  • Ersättning för karensavdrag återinförs för anställda och egenföretagare, för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.
  • Skattefriheten för förmån av fri parkering förlängs, för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Dessutom föreslår regeringen att kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning slopas. När detta träder i kraft är i nuläget oklart.

Då det inte finns några beslut om allt ovanstående än, så gäller nuvarande regler till dess att riksdagen sagt ja.

Mer information

Mer om corona-ersättningar: Sjuk, karens, vab, riskgrupp