Hoppa till innehåll

”Vi installatörer gör klimatomställningen möjlig”

Installationsteknik

12 oktober 2021

Digitalisering, ny teknik, smartare byggnader. Det är något som diskuterades på ett webbinarium arrangerat av EuropeOn och GCP Europe i Bryssel. Från Installatörsföretagen deltog Pär Lundström, expert kompetensförsörjning.

Kan du sammanfatta webbinariet?

- Installers´ summit samlade branschexperter under eftermiddagen den 8 oktober för att diskutera möjligheterna till affärsutveckling och hur vi som bransch ska kunna möta utmaningarna kring kompetens för klimatsomställning. Tillsammans med EU-parlamentariker och EU-tjänstemän byggde installatörer från olika länder en gemensam vision för det fortsatta arbetet kring bland annat ”Fit for 55” och ”Green Deal”.

Kan du säga något om de nya utvecklingsområdena för den europeiska installationssektorn?

- De ekonomiska satsningarna för klimatomställningen är astronomiska. Bara Europeiska Investeringsbanken erbjuder två triljoner euro för investeringar i klimatomställningen. I december 2020 lanserade EuropeOn och GCP Europe en gemensam vision för hur branschen kan utvecklas efter pandemin.

Vilket är det viktigaste budskapet från EuropeOn och GCP Europe?

- Vi installatörer gör klimatomställningen möjlig. Det är genom smart installationsteknik som byggnader kan bli klimatneutrala, eller till och med klimatpositiva.

Hur kommer EuropeON och GCP Europe jobba vidare?

- Våra två installationsplattformar i Bryssel fortsätter att uppvakta politiker och tjänstemän. Bara under 2021 har rundabordssamtal hållits med Frans Timmermans, kommissionens vice ordförande samt kommissionärerna för Industri, Arbetsmarknad, Energi, Tillväxt (SME), Transport och Sociala rättigheter.

Mer information

GCP Europe representerar de tekniska tjänster som krävs för byggnader, vvs, och för att göra branschens röst hörd på EU-nivå.

EuropeOn agerar i frågor som rör, energi, mobilitet, klimatomställning och kompetensfrågor. I relation till politiker och tjänstemän inom EU utvecklas policies och synergier med elteknikbranschen.

Emma Elheim Karlsson blev invald i styrelsen för EuropeOn och GCP Europe. Hon är vd för ett familjeägt företag med 90 anställda, inriktat på elinstallation med stort fokus på solenergi.

Nästa konferens är 17-18 november nästa år. Mer information finns på hemsidan för EuropeOn.

Europeiska Investeringsbanken: Climate and environmental sustainability

EuropeOn: EuropeOn Releases Report on Business Opportunities since Covid-19 for electrical contractors