Hoppa till innehåll

Företagens engagemang lyfts i ny rapport från Svenskt Näringsliv

Utbildning och karriär

22 oktober 2021

I Svenskt Näringslivs senaste rapport behandlas företagens engagemang i utbildningssystemet. Två exempel som rapporten nämner är från installationsbranschen, ETG och VVS-College.

Installationsbranschen har på grund av en ojämn kvalitet på landets gymnasieskolor klivit fram och lagt stora resurser på att kvalitetssäkra gymnasieutbildningens kurser och till och med startat egna gymnasiekoncept. Det finns idag ett koncept för el- och energiprogrammet och ett för vvs- och fastighetsprogrammet. Även om de fungerar lite olika bygger båda inriktningarna på branschens medverkan i skolorna och ett yrkesprov som är centralt för utbildningen.

- Både ETG och VVS-college är två oerhört viktiga pusselbitar i att trygga kvaliteten på våra gymnasieprogram som Worldskills har inspirerat oss till att starta. Och genom att konstruera ett yrkesprov som företagen känner igen underlättar det för den nyutexaminerade elevens första anställning, säger Pär Lundström, Expert inom Kompetensförsörjning på Installatörsföretagen

Engagerade företag

Att företagen engagerar sig i utbildningen är positivt, det medför att eleverna lär sig tillämpbar kunskap och tar del av praktiska moment från verkligheten. Samtidigt är det ett stort åtagande, speciellt då många företag är små med få anställda. Trots det engagerar sig företagen på olika sätt, exempelvis i form av APL, lärlingsplatser och medverkan i programråd.

- Vi har ett dualt utbildningssystem för Installationsbranschen vilket kräver ett väldigt stort ansvar från företagen för att utbilda individer till vår bransch. Det är i sig ingenting negativt men våra företag behöver stöd för att de ska kunna engagera sig fullt ut. Utbildningssystemet ställer stora krav på våra medlemmar och vi ser att engagemanget påverkas av utomstående faktorer som exempelvis konjunktursvängningar. Det är svagheter som vi måste bygga bort, fortsätter Pär Lundström

Stor efterfrågan på arbetskraft

Efterfrågan på arbetskraft inom Installationsbranschen är stor. De satsningar som krävs för att elektrifiera och energieffektivisera Sverige kommer att ställa ännu större krav på våra företag, vilket i sin tur kommer att kräva mer kompetens. Då måste vi ta företagsengagemanget på allvar och bygga strukturer som gör det möjligt för vårt land att klara klimatomställningen samtidigt som vi utbildar nästa generations installatörer.

Mer information

Vill du läsa hela rapporten? Du hittar den på Svenskt Näringslivs hemsida: Så här mycket satsar företagen på yrkesutbildningar