Hoppa till innehåll

Från den 1 oktober gäller tidigare regler för sjukintyg och sjuklön

Arbetsgivarfrågor

27 september 2021

Nu avslutas de flesta tillfälliga åtgärderna inom socialförsäkringen med anledning av covid-19 som kompensationen för karensavdraget och de tillfälliga frånvaroersättningar.

Under den värsta spridningen av covid-19 har regeringen vidtagit flera tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen för att stödja arbetsgivare och arbetstagare i försök att begränsa smittspridningen. Nu bedömer regeringen att vaccinationsgraden är sådan att de tillfälliga åtgärderna kan begränsas efter den 30 september.

Från den 1 oktober gäller därför att:

  • Den högre ersättningen för arbetsgivares sjuklönekostnader och med månatlig återbetalning avslutas. Ersättningen återgår till tidigare nivå och utbetalningsregler. Ersättning till arbetsgivaren för höga sjuklönekostnader från den 1 oktober och resterande delen av 2021 betalas åter först nästa år.
  • Den schablonberäknade kompensationen till anställda för arbetsgivarens karensavdrag, liksom ersättningen till egenföretagare för karensdagar, tas bort. Du som arbetsgivare fortsätter göra karensavdrag vid sjukdom liksom tidigare.
  • Arbetsgivaren kan återigen ställa krav på läkarintyg/sjukintyg från dag 8 av sjukfrånvaron för att betala sjuklön från andra veckan av sjukperioden. Sjuklönelagen återgår till sin ordinarie lydelse. Förskjutningen av kravet på läkarintyg från dag 8 till dag 15 i en sjukperiod försvinner alltså. Försäkringskassan kräver återigen sjukintyg från dag 15 för sjukpenning.
  • De tillfälliga frånvaro-ersättningarna från försäkringskassan av smittoskäl till personer som tillhör riskgrupper och anhöriga till riskgrupper upphör. Underlaget för giltig frånvaro från arbetet av dessa skäl försvinner då.

Från den 1 oktober återgår vi alltså till tidigare ordning i de flesta situationer.

Några åtgärder är kvar

Kvar efter 30 september 2021 finns regler om ”Tillfällig förebyggande tillfällig föräldrapenning” som riktar sig till föräldrar som avstår från sitt arbete för att vårda ett barn som under 2020 eller 2021 varit allvarligt sjukt, och som behöver skyddas från smitta av sjukdomen covid-19.

Mer information: Coronaviruset - arbetsgivarfrågor: sjuk-karens-vab

Och den tillfälliga möjligheten att få ersättning för tillfällig vård av barn om förskolan eller skolan stängs med anledning av coronaviruset kvarstår också efter den 30 september. Förordningen om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19 gäller till utgången av januari 2022.

Läs mer om vab vid stängd omsorg här: Vad händer om förskola eller skola stänger?

Regeringen har också meddelat att man ska tillsätta utredningar för att se över karensavdraget och arbetsgivares sjuklöneansvar.