Hoppa till innehåll

Nytt Butiks- och Detaljhandelsavtal 2020–2023

Avtal 20, Visa alla

15 december 2020

Nytt hängavtal på detaljhandelsavtalet är på plats. Avtalet berör allmänna anställningsvillkor och löner för butikspersonal inom elteknik- och vvs- och kylbranschen, benämns som Butiks-/Detaljhandelsavtalet och gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.

Vi är överens - Installatörsföretagen och Handelsanställdas förbund har tecknat hängavtal på detaljhandelsavtalet om allmänna anställningsvillkor och löner för butikspersonal inom elteknik- och vvs- och kylbranschen. Avtalet som benämns Butiks-/Detaljhandelsavtalet har en löptid på 29 månader och gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. De avtal Svensk Handel träffar gäller endast för företag som är medlemmar där.

Våra medlemsföretag kan, efter inkoppling, tillämpa Butiks-/Detaljhandelsavtalet för anställda som är sysselsatta i företagens butiksverksamhet, och för vvs-företag även vid företagens lager. Avtalet är ett hängavtal på Detaljhandelsavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.

Avtalet innefattar:

  • Löneökningsutrymmet är 774 kr per den 1 november 2020
  • Löneökningsutrymmet är 580 kr per den 1 april 2022
  • Arbetsgivaren kan dela ut detta som en generell lönehöjning eller, om ni har lokal överenskommelse, med delvis lokal fördelning. Sista datum att påkalla förhandling om detta är den 8 januari 2021.
  • Löneutrymmet fördelas då med 80 % generellt och 20 % i lokal fördelning
  • Minimilönerna höjs med 90 % av ovanstående krontal.
  • För 16- och 17-åringar höjs minimilönerna med 50 % av ovanstående krontal
  • Avräkning ska göras för centralorganisationernas pensionsöverenskommelse från 7 april 2020 (som innebär att arbetstagaren omfattas av ASL vid tidigare ålder enligt en bestämd nedtrappning. Mer information kommer när samtliga avtalsområden har antagit överenskommelsen.

Läs mer om Butiks-/Detaljhandelsavtalet här.