Hoppa till innehåll

Uppskjutna lönerevisioner 2020

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

16 september 2020

I och med pandemins utbrott under våren kom arbetsmarknadens parter då överens om att pausa årets avtalsförhandlingar. Även Installatörsföretagen kom överens med de fackliga organisationerna att fortsätta förhandlingarna först till hösten. Detta gäller även för lönerevisionen 2020.

I dagens läge vet vi inte hur det kommer att bli med löneökningar detta år för de löneavtal som inte är processlöneavtal (Sveriges Ingenjörer och Ledarna). Installatörsföretagen följer den konkurrensutsatta industrins så kallade märke för avtalens totala kostnader. I och med att det ännu inte finns något märke att följa får alla i vår bransch avvakta förhandlingarna om löner 2020.

I dag kan vi inte svara på frågor om hur lönen kommer att hanteras under 2020. Det kanske blir ett vanligt löneavtal, kanske ett mycket lågt löneavtal eller inte någon lönerevision alls men ett engångsbelopp. Ska löneökningen beräknas retroaktivt eller inte? Exakt vilken variant det i slutändan blir är det ingen som vet i dagsläget. I viss mån är det beroende på hur långa avtal vi kommer överens om ett år, två år eller fler år.

Så snart vi vet mera om årets lönerevision återkommer vi.