Hoppa till innehåll

Undvik efterdebitering

Arbetsgivarfrågor

03 december 2019

Ge Fora rätt information så att de debiterar rätt extra pensionsavsättningar. I de nu gällande kollektivavtalen ingår överenskommelser om kompletterande pensionspremier (extra pensionsavsättningar) med samtliga motparter.

Kompletterande pensionspremier är en överenskommelse i kollektivavtalen, som innebär att arbetsgivaren gör extra inbetalningar av pensionspremier till den anställdes tjänstepension, Avtalspension SAF-LO.

Debiteringen sker via företagets ordinarie faktura från Fora. Förutsättningen för det är att företaget, för varje arbetare, redovisat vilket kollektivavtal den anställde omfattas av. Fora kommer då att debitera företagen den korrekta procentsatsen för de kompletterande premierna.

Sidan innehåller med information.
Logga in här för att se resten av sidan.

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!