Hoppa till innehåll

Visste du att det är arbetsgivarens ansvar att ta fram rehabplan?

Arbetsgivarfrågor

17 september 2019

För drygt ett år sedan infördes en skyldighet för arbetsgivare att ta fram en ”plan för återgång i arbete”. När en medarbetare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom under en längre tid ska du som arbetsgivare ta fram en rehabiliteringsplan. Här finner du hjälp och vägledning i framtagandet.

Varför en plan?

Planen ska främst vara ett stöd för arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen, och ska underlätta och påskynda medarbetarens återgång i arbete. Därför är det viktigt att ”Planen för återgång i arbete”, om möjligt, upprättas i samråd med arbetstagaren. Arbetstagaren har en skyldighet att aktivt medverka i sin rehabilitering.

Informationen nedan kan endast ses efter inloggning. Klicka här för att logga in.